Onderzoekenwijzer

Hepatitis B virus (HBV) PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwantitatief
Frequentie van bepaling
Wekelijks
Doorlooptijd
Tot een week
Monstermateriaal
EDTA bloed, serum
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor EDTA-bloed (6,0 ml, paarse dop), bloedbuis voor stolbloed (6,0 ml, rode dop); buizen moeten binnen zes uur na afname en tijdens kantoortijden op het laboratorium zijn in verband met voorbewerking

Onderzoekenwijzer MMB - bloedbuis stolbloed en bloedbuis edta bloed

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Als aanvulling bij de kwantitatieve analyse kan HBV genotypering worden aangevraagd.

Acute hepatitis B is een meldingsplichtige ziekte. Ook chronisch hepatitis B virus dragerschap welke voor het eerst in Nederland wordt vastgesteld, is meldingsplichtig. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose acute hepatitis B of voor het eerst in Nederland chronisch hepatitis B dragerschap stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-105
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:17