Onderzoekenwijzer

Gram-preparaat

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Microscopie
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen
Doorlooptijd
1 dag
Monstermateriaal
Vloeibare monsters en objectglaasjes
Afnamemateriaal

Diverse steriele afnamematerialen

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Het Gram-preparaat staat toe om een uitspraak te doen over de hoeveelheid (geen, enkele meerdere, veel) leukocyten en overige cellen in een materiaal alsmede de hoeveelheid (geen, enkele, meerdere, veel) en aard van bacteriën (kleur: Gram-positief, Gram-negatief; morfologie: coc, staaf, staafje; ligging: duplo, ketens, groepjes).

Een negatief Gram-preparaat sluit de aanwezigheid van bacteriën niet uit. Een kweek is in dat opzicht gevoeliger dan een Gram-preparaat.
Code OWM-090
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:11