Onderzoekenwijzer

Chlamydia psittaci antistoffen (IgG en IgA); Papegaaienziekte

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Antistofbepaling, uitbesteed onderzoek
Frequentie van bepaling
Uitbesteed onderzoek
Doorlooptijd
1-2 weken
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor stolbloed (6,0 ml, rode dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedbuis voor stolbloed 6.0 ml rode dop
Opmerkingen
In de acute fase van een Chlamydophila psittaci infectie is een Chlamydophila psittaci PCR op een respiratoir materiaal een meer geschikte diagnostische methode.

Psittacose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose psittacose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.

Deze test wordt standaard uitgevoerd in combinatie met onderzoek naar Chlamydia pneumoniae antistoffen.

De doorlooptijd van uitbesteed onderzoek is in de regel langer dan de doorlooptijd van onderzoek dat in het eigen laboratorium wordt verricht.
Code OWM-044
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46