Onderzoekenwijzer

Cervixonderzoek Indicatief

Afdeling
Pathologie
Methode
Cytodiagnostiek
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
6 werkdagen
Monstermateriaal
Cervixuitstrijk
Afnamemateriaal

U bestelt het afnamemateriaal voor een cervixonderzoek-indicatief via onze webshop.

Afnamecondities
Direct na afname het borsteltje 10 keer uitdrukken op de bodem van het potje met fixatief. Potje goed sluiten zodat de markeringen op elkaar aansluiten.
Brush niet meezenden naar het laboratorium.
Inzendcondities
Huisartsen dienen het materiaal - op de dag van afname - per koerier in te sturen in een primaire houder, geplaatst in een onbreekbare secundaire houder en een buitenverpakking waarop vermeld is het dat het diagnostisch materiaal betreft. Dergelijk verzendmateriaal wordt door het laboratorium beschikbaar gesteld en voldoet aan wettelijke voorschriften.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten.

Klinische gegevens duidelijk in de aanvraag vermelden.

indicatieve uitstrijkjes inzenden met een geel aanvraagformulier.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens.
Etiket op het potje met potlood voorzien van naam en geboortedatum of een geprint etiket gebruiken.
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-004
Laatste revisie: 15 juni 2022 - 12:06