Onderzoekenwijzer

Brucella species kweek; brucellose

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Bacteriële kweek
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen
Doorlooptijd
Tot 3 weken
Monstermateriaal
Bloed
Afnamemateriaal

Bloedkweekset met aërobe (grijze dop) en anaërobe fles (oranje dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedkweken
Bewaarconditie na afname
Transport zo snel mogelijk bij kamertemperatuur
Opmerkingen
Brucellose kan worden aangetoond via een bloedkweek.
De beide flessen in de bloedkweekset moeten worden gevuld met 8-10 ml bloed. Het volume dienst zelf bijgehouden te worden; er zit geen vacuüm op de fles! Het minimum volume aan bloed is 3 ml waarbij rekening moet worden gehouden met een verminderde opbrengst van de bloedkweek.
Er moet specifiek worden vermeld dat de bloedkweek moet worden onderzocht op Brucella species enerzijds omdat verwerking van materiaal van patiënten verdacht voor brucellose bij voorkeur onder biosafety level (BSL)-3omstandigheden plaatsvindt en anderzijds omdat negatieve kweek essen van patiënten verdacht voor brucellose na de standaard incubatieperiode van 14 dagen worden afgeënt op voedingsbodems.

Bij verdenking op brucellose twee sets bloedkweken afnemen.

Brucellose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose brucellose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-036
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46