Onderzoekenwijzer

Bronchussecreet/ Bronchiale brush

Afdeling
Pathologie
Methode
Cytodiagnostiek
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
3 werkdagen
Monstermateriaal
Bronchussecreet/ Bronchiale brush
Afnamecondities
Bronchussecreet:
Materiaal aanleveren in buis met fixatief Cytolyt Solution.

Bronchiale brush:
Strijk het materiaal zo dun en gelijkmatig mogelijk uit op maximaal 4 strijkjes. Laat aan de lucht drogen. Knip de brush af en deponeer die in een buis met Cytolyt Solution. Indien tevens een bronchussecreet is/wordt afgenomen van dezelfde afwijking, deponeer de afgeknipte brush dan in de buis bij het celmateriaal van het bronchussecreet.

Zend de buis samen met de uitstrijkjes in.
Inzendcondities
Stuur de uitstrijkjes in zonder fixatief.
Materiaal aanleveren in buis met fixatief Cytolyt Solution.
Materiaal Li en Re gesplitst insturen, voorzien van aparte aanvraagformulieren/ ordernummers.

Let op: Bij het transport van droge uitstrijkjes is het van belang dat deze buiten bereik van formalinedamp blijven. Ze mogen niet in de container vervoerd worden waarin in formaline gefixeerd materiaal zit. Uitstrijken die in contact zijn geweest met formalinedamp zijn nauwelijks nog te beoordelen.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren.

Ongefixeerd cytologisch onderzoeksmateriaal na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren conform bovenstaande beschrijving.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten. Verzending aankondigen via (073) 553 2750.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens.

Aantal potjes / strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens.
De objectglaasjes met potlood voorzien van naam en geboortedatum.
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-002
Laatste revisie: 8 augustus 2019 - 10:20