Onderzoekenwijzer

Bordetella pertussis antistoffen (IgG); kinkhoest

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Antistofbepaling, chemiluminescentie-test
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor stolbloed (6,0 ml, rode dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedbuis voor stolbloed 6.0 ml rode dop

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
De interpretatie van Bordetalla pertussis antistof titers is afhankelijk van leeftijd, ziekteduur en vaccinatiestatus.

Bij een ziekteduur minder dan drie weken is Bordetella pertussis vaak nog aanwezig in de nasofarynx en is een Bordetella pertussis PCR de diagnostische methode van voorkeur. Indien de PCR negatief is wordt alsnog serologie ingezet. Als het hoesten langer dan 3 weken duurt heeft serologie de voorkeur, behalve bij kinderen <1 jaar en ongevaccineerde kinderen <4 jaar bij wie PCR zinvol is ongeacht de ziekteduur.

Kinkhoest is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose kinkhoest stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-025
Laatste revisie: 15 juli 2019 - 17:39