Onderzoekenwijzer

Bofvirus PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
PCR, uitbesteed onderzoek
Frequentie van bepaling
Uitbesteed onderzoek
Doorlooptijd
1-2 weken
Monstermateriaal
Keeluitstrijk, urine, liquor
Afnamemateriaal
Onderzoekenwijzer MMB - Wattenstok eswab urinecontainer wiite of rode dop lliquorbuis

Wattenstok eSwab (roze dop), urinecontainer (witte of rode dop; tenminste 10 ml urine aanleveren), liquorbuis (groene dop; tenminste 2 ml liquor aanleveren)

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij kamertemperatuur
Opmerkingen
Bof is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose bof stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.

De doorlooptijd van uitbesteed onderzoek is in de regel langer dan de doorlooptijd van onderzoek dat in het eigen laboratorium wordt verricht.
Code OWM-024
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46