Headerafbeelding
afdelingen laboratorium klinische chemie onderzoek microscoop
Onderzoek

Lactose intolerantietest

Een lactose-tolerantie onderzoek is een laboratoriumonderzoek waarbij we uit wangslijmvlies kunnen bepalen of u lactose kunt verdragen.

Lactose is een suiker dat in melk en melkproducten voorkomt. Voor dit onderzoek neemt u zelf wangslijm af. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LAB-028
Laatste revisie: 16 januari 2024 - 09:59
Hoe verloopt het onderzoek?

Lactose intolerantietest

Heeft u een uur voor het afnemen van het wangslijmvlies nog iets gegeten of gedronken? Dan spoelt u van tevoren goed uw mond met water.

Waar meldt u zich?

De afname van wangslijmvlies kan alléén gebeuren op de locaties van het JBZ in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel Gamerschestraat. Of bij de prikpost aan de Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch. Het wangslijmvlies moet u na afname binnen 24 uur inleveren.

Hoe verzamelt u het wangslijmvlies?

Afbeelding gesloten verpakking van de swab

Op de polikliniek Bloedafname ontvangt u 1 swabverpakking en 1 sticker met uw gegevens. 

het openmaken van de swab

Open de swab verpakking aan de zijde waar van het stompe uiteinde, dus niet bij de kartelrand. Hier zitten 2 lipjes waardoor u de verpakking gemakkelijk kunt openen.

het geopende swab

Neem de swab uit de verpakking bij het stompe uiteinde. Zorg ervoor dat u de swab bij de kartelrand niet met de handen aanraakt.

Afbeelding: plaats binnenzijde wang waar het slijmvlies wordt afgenomen

Plaats de swab met de kartelrand in de mond. Houd het uiteinde goed vast en schraap 5 tot 6 keer stevig langs de binnenkant van de wang. 

Afbeelding: na de test swab terug in buisje

Na het afnemen van het wangslijmvlies moet de kartelrand zo schoon mogelijk bewaard worden. U stopt de swab met kartelrand in het bijgeleverde buisje. Daarna duwt u stevig tegen de bovenkant van het stokje van de swab. De kartelrand valt van het stokje en blijft in het buisje achter.

Afbeelding: na de test het dopje op het buisje doen

Daarna schroeft u de dop er stevig op.

Afbeelding: na de test de sticker op het buisje plakken

Als laatste plakt u de meegekregen sticker in de lengterichting op het buisje.

Lever de swab met de sticker erop direct in. U kunt deze in één van de witte kastjes aan de wand tegenover de bloedprikcabines leggen. U kunt het ook afgeven aan een medewerker van de polikliniek Bloedafname.

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt de uitslag toegestuurd. Uw arts bespreekt met u de uitslag tijdens uw volgend bezoek.

Privacy Klinische Chemie en Hematologie

Uw persoons- en uitslaggegevens worden geregistreerd in het laboratorium informatie systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat voldoet aan wettelijke eisen. Laboratoriumgegevens geven we alleen door aan de aanvragend arts. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u dit kenbaar maken aan het laboratorium. Uw urine kan ook voor andere doelen worden gebruikt. Dit noemen we ‘nader gebruik lichaamsmateriaal’. Het ziekenhuis onderzoekt bloed en ander lichaamsmateriaal om de kwaliteit te testen, voor medisch wetenschappelijk onderzoek en scholing. Het is dan niet meer bekend van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, dan kunt u dit aangeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Kwaliteitskeurmerk Klinische Chemie en Hematologie

Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO15189:2012. Dit is een internationale norm voor medische laboratoria die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op continue verbetering.

Dan kunt u bellen naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie: telefoonnummer: (073) 553 27 64.