Onderzoek

Herbeoordeling van buikklachten op de SEH

U heeft een bezoek gebracht aan de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met buikklachten. U moet de volgende dag terugkomen voor verder onderzoek.

Waarom moet u terugkomen?

Op de afdeling Spoedeisende Hulp is onderzoek gedaan naar uw buikklachten. De diagnose kon nog niet definitief gesteld worden. Daarom moet u de volgende dag terugkomen voor bloedonderzoek en om uw buikklachten opnieuw te laten beoordelen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code AHU-039
Laatste revisie: 12 januari 2024 - 14:44
Hoe verloopt het onderzoek?

Herbeoordeling van buikklachten op de SEH

  • Dat u naar huis mag gaan, betekent niet dat uw klachten weg zijn. Tegen de pijn mag u pijnstillers gebruiken. De arts heeft dit met u besproken.
  • De laatste 8 uur voor het bloedprikken moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u die laatste 8 uur niet mag eten, drinken of roken. Na het bloedprikken mag u nog steeds niet eten, drinken of roken. U moet nuchter blijven tot  het gesprek met de arts op de polikliniek Chirurgie. 

Bloedonderzoek

Voor bloedafname meldt u zich om 8.30 uur bij de polikliniek Bloedafname (gebouw B, verdieping 0, ontvangst 3).

Neem de aanvraag-bon mee die u van de verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp heeft gekregen.

Polikliniek Chirurgie

Na de bloedafname meldt u zich op de polikliniek Chirurgie.

Op maandag is dit in gebouw A, verdieping 0, ontvangst 3.

Op dinsdag t/m vrijdag is dit in gebouw C, verdieping 1, ontvangst 2.

Daar plannen we een afspraak met u. De afspraak zal minimaal 1 uur later zijn, omdat de uitslagen van het bloed bekend moeten zijn.

Wanneer neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp?

Neem contact op als er sprake is van:

  • snel stijgende koorts en/of koude rillingen;
  • verergering van de buikklachten.

Telefoonnummers

Spoedeisende Hulp: (073) 553 27 00.

Polikliniek Chirurgie: (073) 553 60 05.