Donderdag 17 maart 2022

Uitspraak beroep anesthesiemedewerker tegen JBZ

Vandaag, 17 maart 2022 heeft de rechter uitspraak gedaan in het beroep dat een medewerkster van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft aangespannen tegen het ziekenhuis. De medewerkster vindt dat zij niet voldoende is gesteund door ons in haar klacht over de bejegening door een anesthesioloog.

We betreuren dat de medewerkster zich niet veilig en gesteund heeft gevoeld op haar werkplek. Het is de taak van een werkgever om een werkklimaat te creëren waarin iedereen zich veilig kan voelen en op een prettige manier kan samenwerken. Voorafgaand aan de rechtszaak zijn er gesprekken met de medewerkster en de anesthesioloog gevoerd. Ook is er mediation geprobeerd. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid.

De medewerkster wil niet langer voor het ziekenhuis werken en heeft aan de rechter gevraagd om haar arbeidscontract te ontbinden. Ze eist daarnaast een schadevergoeding. Mede op basis van een onderzoeksrapport over het voorval tussen de medewerkster en de anesthesioloog, wees de kantonrechter in maart van 2021 het verzoek van medewerkster af. Daarop ging de medewerkster in beroep.

De rechter heeft het verzoek van de medewerkster vandaag ook in hoger beroep afgewezen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hiermee in het gelijk gesteld. Wij gaan de uitspraak van de rechter bestuderen om te zien of er nog leerpunten voor ons inzitten. Zo ja, dan pakken wij deze op en voeren we deze door in onze organisatie.

Laatste revisie: 17 maart 2022 - 16:26