Donderdag 28 juli 2022

Studie onderzoekt kwaliteit van leven voor en na start dialyse bij mensen ouder dan 65 jaar

Dialyseren kan het leven verlengen van oudere mensen met chronisch nierfalen, maar wat is het effect op de kwaliteit van leven? Dat onderzocht promovendus Esther de Rooij (arts-onderzoeker van het Leids Universitair Medisch Centrum) samen met haar co-promoter Ellen Hoogeveen (nefroloog-epidemioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis). Uit het onderzoek blijkt dat bij oudere mensen met chronisch nierfalen de mentale en fysieke kwaliteit van leven aanzienlijk verslechteren in het jaar voor de start van dialyse. Deze achteruitgang stabiliseert in het jaar na de start van dialyse. 

20220728 - Nieuws - Studie De Rooij en Hoogeveen

De Rooij en Hoogeveen analyseerden - samen hun collega’s - data van de European Quality (EQUAL) studie. Dit is een prospectief cohortonderzoek waaraan verschillende ziekenhuizen uit Nederland, Engeland, Zweden, Duitsland, Italië en Polen meedoen. In deze studie namen 457 mensen deel van 65 jaar en ouder met chronisch nierfalen. Tussen april 2012 en december 2021 werd bij deze deelnemers elke 3 tot 6 maanden een vragenlijst afgenomen waarmee een mentale en fysieke kwaliteit van leven score kan worden berekend. Deze scores kunnen van 0 tot 100 reiken, waarbij hogere scores op een betere kwaliteit van leven wijzen. Een verschil van 3 tot 5 punten in de score voor mentale of fysieke kwaliteit van leven wordt als klinisch relevant beschouwd.

Bij de start van de dialyse gaven de deelnemers aan het onderzoek hun mentale kwaliteit van leven een score van 53 en de fysieke kwaliteit van leven een score van 39. Tijdens het jaar voor de start van dialyse daalde de mentale kwaliteit van leven score met gemiddeld 13 punten en daalde de fysieke kwaliteit van leven score met gemiddeld 11 punten. In het jaar na de start van dialyse steeg de mentale kwaliteit van leven score met gemiddeld 2 punten en daalde de fysieke kwaliteit van leven score met 2 punten.

Eerste grote internationale studie onder oudere deelnemers

“Maar weinig studies hebben gekeken naar de verandering in kwaliteit van leven voor en na de start van dialyse. Wij zijn de eerste die dit onderzoeken in een grote internationale studie met oudere deelnemers,” zegt Esther de Rooij. “We hopen dat voor oudere mensen met chronisch nierfalen die hebben besloten te gaan dialyseren, deze resultaten informatie geven over wat zij kunnen verwachten t.a.v. het beloop van hun kwaliteit van leven,” zegt Ellen Hoogeveen.
 

De studie is gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Het medisch-wetenschappelijk artikel waarin deze studie wordt beschreven, getiteld “Quality of Life Before and After Start of Dialysis in Older Patients”, wordt op 28 juli 2022 online gepubliceerd op http://cjasn.asnjournals.org/ , doi: 10.2215/CJN.16371221.

Onderzoekers die hebben meegedaan aan deze studie zijn Esther N.M. de Rooij, Yvette Meuleman, Johan W. de Fijter, Saskia Le Cessie, Kitty J. Jager, Nicholas C. Chesnaye, Marie Evans, Agneta A. Pagels, Fergus J. Caskey, Claudia Torino, Gaetana Porto, Maciej Szymczak, Christiane Drechsler, Christoph Wanner, Friedo W. Dekker, en Ellen K. Hoogeveen.

 

Laatste revisie: 28 juli 2022 - 10:26