Proef gezond gewicht kinderen met leefstijlcoaching

Overgewicht zorgt bij kinderen soms al op jonge leeftijd voor gezondheidsproblemen. Om kinderen en hun omgeving te begeleiden bij een gezonde leefstijl, is deze week in ’s-Hertogenbosch gestart met de Gecombineerde Leefstijl Interventie Jeugd. Het hele gezin wordt met de aanpak twee jaar lang door een kinderleefstijlcoach begeleid naar een gezonder leven. GGD Hart Voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Bossche (huis)artsen en zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ werken samen voor een gezonde toekomst van de Bossche jeugd. De gemeente ’s-Hertogenbosch loopt hiermee vooruit op de landelijke ketenafspraken om de aanpak in 2024 op te nemen in de basisverzekering.

Edgar van Mil

Begeleiding bij gezonde keuzes en gewoonten

Bij de Gecombineerde Leefstijl Interventie voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar werkt de kinderleefstijlcoach twee jaar samen met het hele gezin om de leefstijl van het kind en de omgeving te verbeteren. Uniek is dat het programma wordt afgestemd op basis van de behoefte van het kind en het gezin en dat het de mogelijkheid biedt om in samenhang te werken aan gezonde voeding, bewegen, opvoeding maar ook de psychosociale factoren die de leefstijl beïnvloeden.

Steeds meer kinderen met overgewicht

Overgewicht en obesitas bij kinderen zijn een ernstig probleem. Kinderen die te zwaar zijn, hebben meer kans op gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Bovendien kan overgewicht een negatieve invloed hebben op het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van kinderen. Kinderarts Edgar van Mil: “De urgentie is helaas nog altijd overduidelijk: juist onder de jeugd, is de toename van overgewicht en met name obesitas het sterkst. De rol van de jeugdgezondheidszorg is cruciaal om hierin de juiste zorg te kunnen bieden. Het is niet zo dat de gecombineerde leefstijl interventie de enige oplossing is, maar wel een belangrijk onderdeel van de hele aanpak. ”

Gesprek over overgewicht belangrijke eerste stap naar gezonde generatie

Een huisarts of arts in het ziekenhuis signaleert of begeleiding door de leefstijlcoach het gezin kan helpen. In overleg met het gezin verwijst de arts door. Huisarts Monique Steenman: “In mijn eigen praktijk zie ik dat het benoemen van overgewicht in de spreekkamer juist gewaardeerd wordt. Het is vaak de erkenning van een probleem. Door er vaker over te praten, wordt het ook steeds makkelijker. Het benoemen van overgewicht in de spreekkamer is een belangrijke eerste stap naar een gezonde generatie.”

Meer gezonde en gelukkige jaren

De gemeente ’s-Hertogenbosch loopt in deze aanpak vooruit op de landelijke afspraken om de interventie op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit sluit aan bij het Integraal Zorg Akkoord, waarbij afspraken zijn gemaakt door het ministerie van VWS en zorgpartijen om de zorg met en rondom de inwoner tot stand te laten komen, waardoor passende zorg ingezet kan blijven worden. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft gezondheid en preventie hoog op de agenda staan. Wethouder Ufuk Kâhya: “Een kind dat in een gezonde omgeving opgroeit, heeft meer kans op een langer, gezonder en gelukkiger leven. Maar niet voor ieder gezin is het even makkelijk om gezond te leven. Door samen met onze partners het kind én de naaste omgeving te helpen en te inspireren gezonde keuzes te maken, leggen we de basis voor een gezonde toekomst. Want een gezonde toekomst begint bij een gezonde start.”

Deze samenwerking is onderdeel van Samen Gezond ’s-Hertogenbosch. Samen met bewoners en partners in de wijken gaan we met Samen Gezond ‘s-Hertogenbosch voor meer gezonde en gelukkige jaren voor iedereen.

Laatste revisie: 14 juni 2023 - 09:24