Positieve Gezondheid; in 2024 en 2025 volgende hoofdstuk

In 2017 tekenden wij het eerste samenwerkingscontract met het instituut voor Positieve Gezondheid (IPH). Wij waren het eerste ziekenhuis in Nederland waarin zorgprofessionals het concept Positieve Gezondheid gingen toepassen in hun spreekkamer. Voor IPH en voor ons was het nieuw terrein. We waren koploper en zijn dat nu, vele jaren later, nog steeds. Lees ook het artikel in Skipr van destijds. Onlangs is door beide partijen een nieuw contract ondertekend waarmee de samenwerking met twee jaar (tot 2026) is verlengd. In 2024 en 2025 wordt met name samengewerkt op het gebied van gezond werkgeverschap en onderzoek. 

20240125 - Nieuws - iPH

In 2024 en 2025 willen IPH en het JBZ gezamenlijk verder optrekken op het gebied van Positief Gezond Werkgeverschap en in het delen van de wijze waarop wij Positieve Gezondheid hebben geïmplementeerd. Dat laatste willen we doen door middel van webinars/bijeenkomsten en het delen van succesverhalen. Zowel op het gebied van implementatie als op positief gezond werkgeverschap worden wij door andere organisaties en instellingen bevraagd en lopen we voorop. Dat willen we graag zo houden. 

Daarnaast hebben we afgesproken nauw te gaan samenwerken op het gebied van onderzoek. Wat heeft het werken met positieve gezondheid ons nu gebracht? Wat zijn de effecten van het werken aan positieve gezondheid? De exacte invulling van deze samenwerking op onderzoek wordt bepaald in een gezamenlijk overleg na ingang van deze overeenkomst. 

Uiteindelijk willen we in 2025 toewerken naar een soort afrondend festival waarbij we kunnen laten zien wat het ons heeft opgeleverd. Welke initiatieven hebben we ontwikkeld en kunnen we kwantificeren wat deze hebben opgeleverd.

Laatste revisie: 30 januari 2024 - 17:50