Vrijdag 18 november 2022

Landelijke innovatieprijs voor apotheek en klinische farmacologie JBZ

Volgens onderzoek is bij 10% van de ziekenhuisopnames van ouderen medicatiegebruik mede de oorzaak van de opname. De helft hiervan is potentieel vermijdbaar.

Foto van Audrey Blenke, Müşerref Çalişkan, Jeroen Derijks, Minou van Seyen

Audrey Blenke, Müşerref Çalişkan, Jeroen Derijks, Minou van Seyen
(niet aanwezig: Rob van Marum en Esther de Vries)

Als iemand een been gebroken heeft door een val, dan wordt de breuk behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) maar wordt niet altijd gezien wat de oorzaak van de val is. Apothekers en klinisch farmacologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelden een AI-oplossing dat dossiers analyseert én patiënten met een mogelijk medicatiegerelateerd probleem detecteert. Voor deze oplossing wonnen zij de innovatieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Uit het interne onderzoek dat vooraf ging aan het ontwikkelen van de AI-oplossing bleek dat bij slechts 4% van de opgenomen en onderzochte patiënten een advies wordt gegeven over een medicatiegerelateerd probleem. Daardoor is handmatige screening niet doelmatig. Tevens bleek dat medicatiegerelateerde problemen bij opgenomen ouderen wel vaak herkend en opgelost worden tijdens de opname door de betrokkenheid van een deskundige specialist (zoals de geriater die op consult komt bij de orthopedie), maar dat dit niet het geval is bij ouderen die na een SEH bezoek terug naar huis gaan. 

50% tijdwinst
De apothekers en klinisch farmacologen ontwikkelden samen met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) een AI-algoritme dat 50% tijdswinst opleverde. De toepassing is inmiddels ook beschikbaar gemaakt voor screening op geneesmiddelgerelateerde problemen bij patiënten die de SEH bezoeken en direct weer naar huis gaan. Er wordt nu onderzocht hoe groot dit probleem in de keten is, hoe het AI-algoritme daarbij kan helpen en op welke manier daarin multidisciplinair samengewerkt kan worden met de huisarts, openbaar apotheker en patiënt.

Betere zorg
Het voorkomen van  medicatieproblemen leidt tot betere zorg (in de gehele keten) voor de patiënt en minder druk op het zorgsysteem in de toekomst. Door efficiëntere selectie van risicopatiënten met medicatiegerelateerde problemen kunnen zorgmedewerkers zich meer bezighouden met de zorg voor de patiënt. 

Het AI-project is mogelijk gemaakt door het JBZ zelf en een subsidie van het Heracleum Hulpfonds. Het is wereldwijd de eerste AI-toepassing die in staat is op basis van tientallen variabelen geneesmiddelgerelateerde problemen te herkennen.

Laatste revisie: 5 december 2022 - 10:31