Maandag 4 september 2023

Jules de Vet interim lid raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Per 1 oktober start drs. Jules de Vet als interim bestuurder bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Samen met Relinde Weil (voorzitter) vormt hij vanaf dat moment de raad van bestuur van het JBZ.

Jules de Vet heeft als interim bestuurder in de gezondheidszorg bij verschillende algemene en universitaire ziekenhuizen gewerkt. Tevens was hij interim bestuurder in de gehandicaptenzorg, de medische diagnostiek en bij gezondheidscentra. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren diverse organisatieadviesopdrachten vervuld in de zorg.

Jules de Vet: “Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een goede naam. De zorgprofessionals van het ziekenhuis zijn ambitieus als het gaat om het bieden van passende zorg en werken hiervoor in de regio samen met collega’s in het sociale en zorgdomein. Ik zie er naar uit mijn expertise en ervaring voor hen en voor de patiënten in te zetten. Daarnaast draag ik graag bij aan de belangrijke positie van een gezond Jeroen Bosch Ziekenhuis in de regio en aan de vernieuwing van het bestuur in de komende periode.”

Relinde Weil en de raad van toezicht zijn blij met de benoeming en zien uit naar de samenwerking. Relinde Weil: “Jules de Vet heeft veel ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg. Hij is verbindend en slagvaardig en kan een waardevolle bijdrage leveren aan de belangrijke thema’s die spelen in de zorg. Fijn dat we de komende periode op hem mogen rekenen.“

Jules de Vet volgt Sander Gerritsen op, die op 12 september 2022 startte als interim bestuurder bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De komende periode wordt verder invulling gegeven aan het vormen van een definitief nieuw bestuur onder voorzitterschap van Relinde Weil.

Jules de Vet
Jules de Vet
Laatste revisie: 11 september 2023 - 10:24