‘Integrale netwerkaanpak voor kinderen met eetstoornis’ een succes

Hoe herken je eerder eetstoornissen bij kinderen? En hoe creëer je toekomstbestendige zorg zodat deze stoornissen effectief aangepakt kunnen worden met kleine interventies? Met deze vragen is de kinderafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in 2018 aan de slag gegaan. Ruim vijf jaar later is de ontwikkelde werkwijze succesvol gebleken door in te zetten op preventieve, ambulante en netwerkgerichte zorgaanpak.

Handen die elkaar in een cirkel vasthouden. Middenin de cirkel staat in roze letters 'Netwerkaanpak Kinderen met eetstoornis 's-Hertogenbosch'

Door de ervaringen en wensen van patiënten, ouders en zorgverleners om de zorg voor kinderen met anorexia nervosa (eetstoornis) te verbeteren, is in 2018 het project ‘integrale netwerkaanpak voor kinderen met een eetstoornis’ opgezet. Hierbij was het doel om eetstoornissen eerder te herkennen. Hoe eerder kinderen behandeld kunnen worden, hoe kleinere de kans dat ze in het ziekenhuis belanden en hoe kleiner de benodigde interventies hoeven te zijn. Om eetstoornissen eerder te ontdekken, moeten kinderen meer over het onderwerp weten, maar moet ook de omgeving waar kinderen zich in ontwikkelen nog alerter zijn.

Vroeg signalering in het netwerk

Door kinderen en hun omgeving beter te informeren over eetstoornissen is de kans op vroeg signalering groter. Op middelbare scholen in de regio ’s-Hertogenbosch is een schoolprogramma voor leerlingen ontwikkeld over eetstoornissen. Voor docenten is er een speciale ‘signalenkaart’ ontwikkeld voor eetstoornissen. Hierin staat een stappenplan met informatie wat docenten kunnen doen als zij zich zorgen maken om een leerling. 

Ook regionale hulpverleners zijn bij de nieuwe werkwijze betrokken in een nieuw netwerk.  Er is een ‘sociale kaart’ gemaakt met alle deze instellingen en de rol die zij spelen in de vroeg signalering en aanpak van eetstoornissen bij kinderen. De volgende instanties maken onderdeel uit van het netwerk aanpak eetstoornissen bij kinderen: gemeente ’s-Hertogenbosch, huisartsenpraktijken, GGD, voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch, diëtisten, psychologen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Allemaal dragen zij bij aan het bieden van persoonlijke, passende zorg op het juiste moment. Zowel op het gebied van preventie als behandeling van eetstoornissen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Aanpassingen in het zorgproces

Ook is het proces voor huisartsen en jeugdartsen om kinderen met (verdenking) op anorexia nervosa door te verwijzen naar het JBZ vereenvoudigd. Zo kan er makkelijker en sneller doorverwezen worden. Op de polikliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn plaatsen gereserveerd voor het ontvangen van doorverwezen kinderen met (de verdenking op) anorexia nervosa. Zo kunnen kinderen binnen één week na hun verwijzing gezien worden in het ziekenhuis en kan een behandeltraject snel starten. Bij het starten van een behandeltraject verlopen de verwijzingen naar de SGGZ en de diëtist ook snel. Het streven is om binnen vier weken te starten met de behandeling. 

Daarnaast is er in dit traject veel aandacht voor ouders en verzorgers, broers en zussen van een patiënt. Want een eetstoornis heeft impact op het hele gezin. De ervaringen met deze werkwijze en zorg zijn door patiënten, ouders, broers en zussen en het gezin als positief ervaren.

Laatste revisie: 23 februari 2024 - 15:22