Dinsdag 19 oktober 2021

Expositie 'Kunst als Medicijn' op de Boulevard

Sinds 6 oktober zijn er kunstwerken te zien van cliënten van Reinier van Arkel in de expositieruimte op de Boulevard. In totaal 22 kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid uit ’s-Hertogenbosch en omgeving tonen hun kunstwerken. Daarnaast zijn er ook 4 kunstwerken te zien die in groepsverband zijn gemaakt. De titel van de expositie verwijst naar de kunstwerken van het project ‘Dit wil ik laten zien’. De expositie is te zien tot 7 januari 2022.

kunst expo kunst als medicijn pillen

In 2019 hebben Renneke Visée (creatief therapeut) en Jorienne Winnubst contact gezocht met de kunstcommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Beiden hebben zitting in een kunstcommissie van de Reinier van Arkel, die zich bezighoudt met het stimuleren van kunstzinnige activiteiten binnen hun cliëntenpopulatie. Naast bovengenoemden maken Petra van de Liefvoort en Ben Kegge deel uit van deze commissie. De kunstcommissie van het JBZ vindt dit een sympathiek project en vindt dat deze expositie past in het kader van de strategie Positieve Gezondheid.

kunst expo kunstcommissie Reinier van Arkel

'Dit wil ik laten zien'

Het project heeft als werktitel ‘Dit wil ik laten zien’. Er zijn in totaal 22 cliënten die hun kunstwerken tonen in deze expositie. Marie-José Eijkemans (kunsteducator) heeft een eerste selectie gemaakt uit de aangeboden kunstwerken. Daarna vond er een selectie plaats door afgevaardigden van de kunstcommissie JBZ. Kwaliteit stond voorop. Het werk is heel divers, zoals schilderijen, tekeningen, computerkunst en ruimtelijke objecten. Wat alle werken gemeen hebben is dat ze ontstaan zijn uit een behoefte tot creëren. De kunstwerken zijn deels gemaakt door kwetsbare mensen. Het is belangrijk om de context waarin deze werken zijn gemaakt niet uit het oog te verliezen. Voor de meeste mensen is kunst een onmisbare uitlaatklep. Daarnaast vormt het scheppen van kunst vaak een essentieel onderdeel van het persoonlijke herstelproces. Belangrijke randvoorwaarden voor het ontstaan van kunst binnen een therapeutische setting zijn goede ondersteuning, voldoende tijd en een veilige werkomgeving. Kunst maken biedt niet alleen structuur. Kunst maken draagt bij aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. De stichting Vrienden van Reinier van Arkel heeft een financiële bijdrage geleverd.

kunst expo groepsopdracht Thea van Vliet (kunst als medicijn)

Beeldend kunstenaar Thea van Vliet met het beeld 'Dymphna'

Beeld 'Dymphna'

De heilige Dymphna is de patrones van de bezetenen en geestesziekten en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid in de zevende eeuw. Dit beeld is gemaakt door de dagactiviteitengroep van Reinier van Arkel onder begeleiding van beeldend kunstenaar Thea van Vliet naar aanleiding van het Jeroen Bosch jaar. Het idee achter dit beeld is te laten zien dat achter het schijnbaar onaangedane, serene uiterlijk de binnenkant een heel ander verhaal vertelt. Stemmen, dwanggedachten worden verbeeld door de kleine objecten in het hoofd.

kunst expo kunstwerk Jim Kaspers (kunst als medicijn)

(foto boven) 'The Way home', 'Healing', 'Light at the end of the tunnel' van Jim Kaspers

kunst expo kunstwerk Guus Eijkelenboom

(foto boven) 'Geordende chaos' van Guus Eijkelenboom

kunst expositie kunstwerk Arjen den Boer

(foto boven) Illustraties (met sciencefiction thematiek) van Arjen den Boer (www.sponsstudio.nl)

Reinier van Arkel

Reinier van Arkel is voor mensen met een psychiatrische aandoening en hun naasten. De organisatie biedt hoge kwaliteit van zorg, die een combinatie is van herstel ondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies. Er wordt niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg aangeboden, maar de organisatie voelt zich ook verantwoordelijk voor het samen doen met hun cliënten, hun naasten en in netwerkverband met partners waaronder Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch e.o. en Ypse. Reinier van Arkel is o.a. gevestigd in het ziekenhuisgebouw van het JBZ en in Vught.
Creatieve therapie beeldend en beeldende activeringstherapie zijn onderdeel van het behandelaanbod, zowel binnen klinische als in ambulante setting. De kunstcommissie van Reinier van Arkel ondersteunt cliënten in hun creatieve activiteiten door hen met regelmaat een podium te bieden en hen zo een kans te geven hun beeldend werk onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Daarnaast organiseert deze kunstcommissie ‘wedstrijden’ en andere evenementen, waarbij de vervaardiging van kunst centraal staat. Dit conform de visie ‘herstelondersteunend werken'. Vanuit dit uitgangspunt worden cliënten geholpen zichzelf te helpen en zelf de regie over hun leven weer in handen te nemen.

kunst expo poster Kunst als Medicijn

Meer kunst in het JBZ

Laatste revisie: 20 oktober 2021 - 13:48