Een bakfiets vol boeken

Deze week is het de week van Lezen en Schrijven. Hierin staat aandacht voor laaggeletterdheid centraal. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt dit onderwerp belangrijk.

Foto van een bakfiets vol boeken op het Voorplein

Vrijwilligers van ons Taalpunt stonden vandaag samen met medewerkers van Farent en Huis073 op het voorplein van het ziekenhuis. Daar deelden zij namens het Bossche Taalnetwerk makkelijk leesbare “Mee Neem en Deel boeken” uit. Het Bossche Taalnetwerk rijdt deze week met een bakfiets vol boeken rond in Den Bosch, om met mensen in gesprek te gaan. Zo ook met bezoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die de actie zeker konden waarderen.

Jaarlijks komen er ruim 18.000 patiënten in het JBZ, die moeite hebben met lezen en schrijven. Ze missen vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Ze gaan vaker naar een huisarts en ziekenhuis en maken minder gebruik van zorg vooraf en nazorg.

Deze mensen kunnen in de problemen komen met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, een online gezondheidsvragenlijst, het lezen van een doktersrecept of een bijsluiter bij een medicijn.

Taalpunt

Om mensen die laaggeletterd zijn beter te kunnen helpen, is er in het voorlichtingscentrum van het JBZ een Taalpunt. Hier kunnen mensen terecht voor hulp en om doorverwezen te worden naar een passende vorm van taalles. Inwoners van Den Bosch kunnen gratis de Nederlandse taal leren lezen en schrijven of leren werken met de computer.

Netwerken laaggeletterdheid

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt onderdeel uit van het Bossche Taalnetwerk en ook van het landelijke samenwerkingsverband mProve. Samen met 7 andere topklinische ziekenhuizen delen we kennis en ervaringen over laaggeletterdheid en werken we samen aan praatplaten en beeldverhalen om de zorg voor iedereen begrijpelijk te maken. Ook trainen we onze medewerkers in het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Kijk voor meer informatie over het Bossche Taalnetwerk op hun website.

Laatste revisie: 20 september 2023 - 08:36