Voorbereiding op uw opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als u naar het ziekenhuis komt voor opname, moet u meenemen:

 • Uw geldig identiteitsbewijs. De verpleegkundige op de afdeling kan bij aankomst hier naar vragen. Wij adviseren u het identiteitsbewijs daarna mee naar huis te geven. 
 • Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de medicijnen die u thuis gebruikt. Dit kunt u opvragen bij de apotheek.
 • Alle medicijnen die u thuis gebruikt (ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf etc), het liefst in de originele verpakking. Zorg dat u voldoende voorraad meeneemt voor de dagen dat u (naar verwachting) in het ziekenhuis ligt.
 • Kleding waarin u gemakkelijk kunt bewegen en makkelijke schoenen die stevig aan de voet zitten, zonder gladde zool.
 • Toiletartikelen.
 • Uw eigen brillenkoker, lenzendoosje en/of gebitsbakje. 
 • Een kopie van uw eventuele wilsbeschikking. (Lees de informatie over wel of niet reanimeren)

Wat neemt u niet mee?

Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie? 

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u het vertelt aan uw arts als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep nauw in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie of u in contact komt met iemand die drager hiervan is.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

Informatieverstrekking aan naasten

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij u om één of twee namen en telefoonnummers van contactpersonen aan de verpleegkundige van de afdeling door te geven. Om uw privacy te beschermen, verstrekken we aan anderen geen informatie. U kunt eventueel met uw familie en vrienden afspreken dat zij bij de contactpersoon informeren naar uw gezondheidstoestand.

Medicijnen in eigen beheer

Bij opname neemt een verpleegkundige alle medicijnen met u door. Samen met u bekijkt de verpleegkundige of u uw medicijnen in eigen beheer houdt, of dat de verpleegkundige dit van u overneemt. Als u uw medicijnen in eigen beheer heeft, betekent dit dat u zelf verantwoordelijk bent voor:

 • het op tijd innemen van uw medicijnen
 • het innemen van de juiste hoeveelheid medicijnen
 • het op de juiste manier innemen van uw medicijnen. 

Medicijnen van thuis

De verpleegkundige bekijkt of de medicijnen die u van thuis heeft meegebracht nog goed zijn. Past uw arts uw medicijnen aan? Dan bespreekt de verpleegkundige deze wijzigingen direct met u en geeft u zo nodig nieuwe medicijnen. Heeft u vragen over uw medicijnen, stel ze dan aan de verpleegkundige. 

Bekijk ook het filmpje over een opname in het ziekenhuis

Indiveo video
Code NHZ-010
Laatste revisie: 13 februari 2024 - 16:59