Second opinion

In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere arts of behandelaar om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Dit noemen we een ‘second opinion’. Uw eigen arts blijft in principe hoofdbehandelaar. 

Wanneer kunt u om een second opinion vragen?

U mag altijd een second opinion vragen. U kunt dit bijvoorbeeld vragen op het moment dat u een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of wanneer u twijfelt over een diagnose of behandeling . 

Hoe vraagt u een second opinion aan?

U hebt geen toestemming nodig voor het aanvragen van een second opinion, ook niet van uw eigen zorgverlener. Het is wel goed om er met hem of haar over te praten. 

  1. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of een second opinion vergoed wordt.
  2. Bespreek met u behandelend arts dat u graag advies wilt van een andere arts. Vraag uw behandelend arts of huisarts om een verwijzing.
  3. Kies een ziekenhuis en arts bij wie u de second opinion wilt aanvragen. U kunt uw behandelend arts of huisarts om advies vragen. Ook uw zorgverzekeraar kan vaak helpen bij de keuze. Soms kan ook een patiëntenorganisatie adviseren. 
  4. Zorg ervoor dat het andere ziekenhuis uw medische gegevens kan bekijken. 

    - Vraag uw medisch dossier zelf op. 

    - Vraag het andere ziekenhuis of ze uw gegevens opvragen, u moet hiervoor eerst (schriftelijk) toestemming geven.
  5. De andere arts bekijkt uw dossier en beoordeelt of het nodig is om een afspraak met u te maken. Het kan zijn de andere arts al een advies kan geven op basis van de gegevens in uw medisch dossier. Er wordt een afspraak gemaakt als de arts u lichamelijk wilt onderzoeken of als de arts de behandelopties met u wilt bespreken. 
  6. U krijgt een advies van de andere arts.  

Vergoeding second opinion

Bespreek een verzoek om een second opinion van tevoren met uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen. Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als u daarvoor een verwijzing heeft. Deze verwijzing kan uw behandelend arts voor u regelen of uw huisarts. Sommige zorgverzekeraars helpen u ook bij het regelen van een second opinion. 

Second opinion aanvragen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis 

U kunt bij alle specialismen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht voor een second opinion. Voordat u een afspraak maakt, adviseren wij dat u met uw behandelend arts bespreekt dat u een second opinion wilt. Als u de verwijzing voor een second opinion heeft geregeld kunt u een afspraak maken bij één van onze poliklinieken.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie en tips over een second opinion, op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.
 

Code NHZ-038
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 17:31