Milieuthermometer Zorg Brons

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikt - in kader van een duurzame bedrijfsvoering - over de Milieuthermometer Zorg Brons.

De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Het systeem bestaat uit het nemen van een aantal verplichte milieumaatregelen en een aantal maatregelen waaruit (extra) gekozen wordt. Onderwerpen die aan bod komen zijn milieu- en energiemanagement, energiebesparende maatregelen, waterbesparing, afval(water), bodem, lucht, hinder, gevaarlijke stoffen, reiniging, vervoer, inkoopbeleid, vastgoed, groenbeheer, papier en textiel. 

Het Milieuthermometer Zorg Certificaat geeft inzicht in dat:

  • op milieuwet- en regelgeving het op orde is; 
  • de instelling op milieugebied tenminste gemiddeld presteert; 
  • de medewerkers structureel aandacht hebben voor het besparen van milieukosten; 
  • de medewerkers aandacht hebben voor werken aan een duurzame bedrijfsvoering; 
  • de instelling bijblijft met kennis en vernieuwingen die tijd en kosten besparen.

Het JBZ voldoet aan alle verplichte eisen voor het niveau Brons en voldoet aantoonbaar aan 27 extra eisen, waarvan er minimaal 14 nodig zijn. Het niveau Brons is het instapniveau van de Milieuthermometer Zorg. Zilver en goud zijn ook nog te halen.

Milieuthermometer Zorg Brons

Laatste revisie: 21 februari 2019 - 09:42