Wie kan MijnJBZ gebruiken?

U kunt inloggen op MijnJBZ als u:

  • als patiënt geregistreerd bent in het JBZ en u uw legitimatiebewijs heeft getoond bij de afdeling Patiëntenregistratie;
  • 12 jaar of ouder bent;
  • in het bezit bent van een DigiD met een extra controle via de DigiD-app of een sms-code;
  • beschikt over een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.
  • zich bevindt in een land in de Europese Unie + Aruba, Bonaire, Curaçao, IJsland, Isle of man, Liechtenstein, Noorwegen, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Let op: Krijgt u na het inloggen de melding dat u niet bekend bent in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Bel dan onze afdeling Patiëntenidentificatie & Registratie (via: 073 553 89 27, maandag t/m vrijdag 07.30 – 17.00 uur; dinsdag 07.30 - 20.00 uur).

Computer, tablet of smartphone

We adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van uw besturingssysteem en webbrowser. Installeer dus altijd de beschikbare updates.

Maakt u gebruik van iOS 15 of hoger én heeft u een betaald iCloud+ abonnement? Dan staat Private Relay standaard aan. Private Relay werkt niet goed in combinatie met MijnJBZ. Schakelt u deze uit voor u MijnJBZ gaat gebruiken.

Let op: op de webbrowser 'Safari' werkt MijnJBZ niet altijd optimaal. 

Uitzonderingen gebruik MijnJBZ

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Zie voor meer informatie onze pagina over machtigingen. Het is ook mogelijk om de medische gegevens van uw zoon of dochter op te vragen via het 'Aanvraagformulier inzage/kopie van medische gegevens'.

Is uw kind tussen de 12 en 15 jaar oud? Dan loggen ouders en kind tezamen in met het DigiD-account van het kind.

Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruikmaken van MijnJBZ. Zij loggen in met een eigen DigiD-account. 

Nabestaanden

Na het overlijden van een familielid kunt u met vragen blijven zitten. In dat geval kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Bespreek uw vragen met hem of haar. U kunt dan ook voorleggen of u (delen van) het dossier van de overledene mag inzien. Het is aan de arts om u hier wel of geen toestemming voor te geven.

Patiënten met een verstandelijke beperking

Bent u mentor of curator van een patiënt met een verstandelijke beperking? Dan heeft u wettelijk gezien recht op inzage in zijn of haar medische gegevens. U moet dan wel door middel van een beschikking van de kantonrechter kunnen aantonen dat u inderdaad mentor of curator bent. Online is dit nog niet mogelijk. 

Bent u gemachtigd voor inzage in de medische gegevens van een patiënt? Bespreekt u dit dan met zijn of haar zorgverlener. Of maak gebruik van het 'Aanvraagformulier inzage/kopie van medische gegevens'. Wij werken er hard aan om deze vorm van inzage in de toekomst online te kunnen aanbieden

Gemachtigden

Op dit moment werkt de machtiging alleen als u een afspraak heeft bij Kindergeneeskunde of Kinderrevalidatie. We hopen dat dit binnenkort voor meer specialismen mogelijk wordt.
 
Het is wel mogelijk om een kopie van het papieren dossier op te vragen via het 'Aanvraagformulier inzage/kopie van medische gegevens'.

Code MIJ-015
Laatste revisie: 8 april 2024 - 09:50