U kunt inloggen op MijnJBZ wanneer u:

  • als patiënt geregistreerd bent in het JBZ en u uw legitimatiebewijs heeft getoond bij de afdeling Patiëntenregistratie;
  • 12 jaar of ouder bent;
  • in het bezit bent van een DigiD met een extra controle via sms of app;
  • beschikt over een (mobiele) telefoon (waar DigiD de code naar verstuurt) of een smartphone of tablet (waarop de DigiD-app is geactiveerd);
  • beschikt over een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.*
  • zich bevindt in een land in de Europese Unie + Aruba, Bonaire, Curaçao, IJsland, Isle of man, Liechtenstein, Noorwegen, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.**

Uitzonderingen gebruik MijnJBZ

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen gebruikmaken van MijnJBZ.

Is uw kind tussen de 12 en 15 jaar oud? Dan loggen ouders en kind tezamen in met het DigiD-account van het kind.

Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruikmaken van MijnJBZ. Zij loggen in met een eigen DigiD-account. 

Wilt u als ouder inzage in de medische gegevens van uw kind? Bespreekt u dit dan met de zorgverlener van uw kind. Zie voor aanvullende informatie onze pagina over machtigingen in MijnJBZ. Het is ook mogelijk om de medische gegevens van uw zoon of dochter op te vragen via het aanvraagformulier: 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'.

Nabestaanden

Na het overlijden van een familielid kunt u met vragen blijven zitten. In dat geval kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Bespreek uw vragen met hem of haar. U kunt dan ook voorleggen of u (delen van) het dossier van de overledene mag inzien. Het is aan de arts om u hier wel of geen toestemming voor te geven.

Patiënten met een verstandelijke beperking

Bent u mentor of curator van een patiënt met een verstandelijke beperking? Dan heeft u wettelijk gezien recht op inzage in zijn of haar medische gegevens. U moet dan wel door middel van een beschikking van de kantonrechter kunnen aantonen dat u inderdaad mentor of curator bent. Online is dit nog niet mogelijk. 

Bent u gemachtigd voor inzage in de medische gegevens van een patiënt? Bespreekt u dit dan met zijn of haar zorgverlener. Of maak gebruik van het aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens’. Wij werken er hard aan om deze vorm van inzage in de toekomst online te kunnen aanbieden
 

Gemachtigden

Het is nog niet mogelijk om iemand anders te machtigen voor digitale inzage in uw medische gegevens. We werken er hard aan om deze voorziening in de toekomst te kunnen aanbieden.
 
Het is wel mogelijk om een kopie van het papieren dossier op te vragen via het aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'.

*Uw computer, tablet of smartphone dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Computer: Windows 7 of hoger of Mac OS X 10.11 of hoger
  • Smartphone of Tablet: iOS 9.0 of hoger of Android 6.0 of hoger

We adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van uw besturingssysteem en webbrowser. Installeer dus altijd de beschikbare updates.

**Maakt u gebruik van iOS 15 of hoger én heeft u een betaald iCloud+ abonnement? Dan staat Private Relay standaard aan. Private Relay werkt niet goed in combinatie met MijnJBZ. Schakelt u deze uit voor u MijnJBZ gaat gebruiken. 

Code MIJ-015
Laatste revisie: 18 januari 2022 - 19:59