Vragenlijst invullen op MijnJBZ

Soms vragen we u om een vragenlijst in te vullen, als voorbereiding op een afspraak. Dit kan op MijnJBZ.

Heeft u bericht ontvangen dat uw vragenlijst klaarstaat in MijnJBZ? Volgt u dan de onderstaande instructie:

Stap 1: Log in op MijnJBZ met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord, of via de app. Uw DigiD moet uitgebreid zijn met een extra controle via sms.

Stap 2: Bent u ingelogd op MijnJBZ? Klinkt u dan rechtsboven op 'Meer' en vervolgens op 'Openstaande taken'.

Stap 3: U klikt op ‘Invullen’. Er opent een pagina met instructies. Lees de instructies goed door.

Stap 4: Klik op ‘Vragenlijst invullen’. De vragenlijst opent op uw scherm.

Stap 5: Heeft u alle vragen ingevuld? Klikt u dan op ‘Opslaan’. Uw arts kan nu uw ingevulde antwoorden inzien.

Ik zie geen vragenlijst in MijnJBZ

Staat de vragenlijst nog niet voor u klaar in MijnJBZ? Neem dan contact op met de afdeling of polikliniek waar u de afspraak heeft.

Antwoorden teruglezen of wijzigen

De ingevulde vragenlijst vindt u in MijnJBZ, onder het tabblad ‘Mijn taken’ en dan ‘Afgehandelde taken’. 

U kunt deze antwoorden niet wijzigen via MijnJBZ. Wilt u iets veranderen of aanvullen? Meld dit dan tijdens uw eerstvolgende bezoek aan het JBZ, op het moment dat de vragenlijst met u wordt besproken.

Ik kan de vragenlijst niet invullen op MijnJBZ

Lukt het niet om de vragenlijst thuis in te vullen via MijnJBZ?

  • De vragenlijst voor de Preoperatieve Screening komt u dan invullen op de computer in het MijnJBZ Servicepunt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Neem iemand mee als u hierbij hulp nodig heeft. Neem uw JBZ-patiëntenpas en legitimatiebewijs mee. U heeft geen DigiD nodig. 
  • De meeste andere vragenlijsten kunt u op dit moment niet invullen bij MijnJBZ Servicepunt.  Die kunt u samen met uw zorgverlener invullen tijdens uw afspraak.

Hoe zit het met kinderen?

Kinderen van 11 of jonger, kunnen de vragenlijst alleen invullen bij het MijnJBZ Servicepunt. Het is belangrijk dat uw kind zelf aanwezig is.

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar, kunnen de vragenlijst wel op MijnJBZ invullen. Dit moet wel samen met de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. U logt samen in met het DigiD-account van het kind. Heeft uw kind geen eigen DigiD? Dan vult u samen de vragenlijst in bij het MijnJBZ Servicepunt.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is het belangrijk dat uw kind de vragenlijst zelf invult. Uw zoon of dochter logt in met zijn of haar eigen DigiD-account.

Hoe zit het met mensen met een verstandelijke beperking?

Patiënten met een verstandelijke beperking kunnen de vragenlijst alleen invullen bij het MijnJBZ Servicepunt. Het is belangrijk dat de patiënt zelf aanwezig is.

Uitnodiging vragenlijst per e-mail

Het JBZ stuurt u graag een uitnodiging per e-mail als uw behandelaar een vragenlijst voor u heeft klaargezet in MijnJBZ. In verband met uw privacy vindt u verder geen specifieke details in het e-mailbericht. 

Wilt u voortaan een uitnodiging per e-mail ontvangen als uw behandelaar een vragenlijst voor u heeft klaargezet in uw MijnJBZ? Registreer dan eerst uw e-mailadres in uw MijnJBZ. Het is ook mogelijk om uw e-mailadres te registreren bij de afdeling Patiëntenregistratie. U vindt de afdeling Patiëntenregistratie aan de Boulevard, voorbij de Infobalie (gebouw B, verdieping 0). Neem een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee.

Let op! U krijgt alleen een uitnodiging per e-mail als u bij de afdeling Patiëntenregistratie of bij de polikliniek heeft aangegeven dat we uw e-mailadres hiervoor mogen gebruiken.

Code MIJ-009
Laatste revisie: 21 september 2021 - 13:51