Ik wil het dossier van mijn kind inzien

Hoe ouder het kind is, hoe meer hij of zij mag en kan volgens de wet. Ook in de zorg.

De leeftijd van het kind heeft invloed op uw inzagerecht als ouder of vertegenwoordiger. Heeft uw kind een verstandelijke beperking? Dan geldt er voor u een andere instructie.

Code MIJ-021
Laatste revisie: 3 april 2024 - 14:23