Bezoektijden

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, is onze bezoekregeling aangepast. Hieronder leest u wat de regels zijn voor bezoek.

 • Patiënten mogen dagelijks maximaal 2 bezoekers ontvangen tijdens het dagelijkse bezoekuur. Op de corona-cohort afdeling en corona-isolatiekamers telt een kind ook als bezoeker, ongeacht de leeftijd van het kind. Op de gewone verpleegafdelingen telt een kind jonger dan 13 jaar niet mee als bezoeker. Daar mag per dag 1 kind onder de 13 jaar mee komen met de andere 2 bezoekers.
 • Het bezoekuur duurt maximaal 1,5 uur per dag. 
 • De patiënt en zijn contactpersoon horen op de verpleegafdeling hoe laat het bezoekuur voor hen is.
 • De tijden waarbinnen de patiënt gedurende de 1,5 uur bezoek kan ontvangen, zijn: 
  • Van maandag tot en met vrijdag tussen 16.30 - 20.00 uur.
  • In het weekend (zaterdag en zondag)  tussen 13.00 - 17.00 uur.
 • Binnen de bezoektijden mogen bezoekers elkaar niet afwisselen.

Een aantal afdelingen heeft andere bezoektijden.

Afdelingen met andere bezoektijden

Coronary Care Unit (hartbewaking)

 • Maximaal 2 bezoekers per dag.
 • Maandag t/m vrijdag van 16.30 tot 20.00 uur
 • In het weekend van 13.00 tot 17.00 uur
 • In overleg met de verpleegkundige is het mogelijk voor 2 bezoekers om ook tussen 9.30 - 11.30 uur op bezoek te komen.
 • Bezoekers mogen maximaal 1,5 uur op bezoek blijven.

In verband met het coronavirus, letten wij erop dat de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. Wanneer het te druk wordt op de kamer, kan het zijn dat een van onze medewerkers u hierop attendeert.

Couveuseafdeling A5

Momenteel mogen er, buiten de ouders, per dag 2 bezoekers komen.

Zoveel mogelijk rust

De bezoektijden gelden niet voor ouders, broertjes en zusjes; zij zijn altijd welkom. Om voor uw kind zoveel mogelijk rust te creëren zijn de overige bezoekers welkom tot 20.00 uur. Behalve tussen 12.00 –15.00 uur. Dan rusten de moeder en kind.

Intensive Care (IC)

 • Dagelijks van 13.30 – 14.30 uur
 • Dagelijkse van 18.30 -19.30 uur of 19.45 -20.45 uur. De bezoektijden in de avond zijn verdeeld over twee tijdstippen. Op de patiëntenkamer hangt een kaartje met daarop de bezoektijden voor die kamer.
 • Voor patiënten op de Intensive Care geldt op dit moment een maximum van 2 bezoekers per dag en maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd.

Kinderafdeling A6

Momenteel mogen er, buiten de ouders, per dag 2 bezoekers komen. Zij zijn welkom tot 20.00 uur. Het is niet de bedoeling dat u met uw kind de afdeling verlaat. Wilt u dit wel, vraag dan toestemming aan de arts.

In verband met het coronavirus, letten wij erop dat de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. Wanneer het te druk wordt op de kamer, kan het zijn dat een van onze medewerkers u hierop attendeert.

Meer informatie

Verpleegafdeling Verloskunde A5 Noord

Er zijn geen vaste bezoektijden. Maar na de geboorte van een kind is rust belangrijk. Spreek daarom goed met uw bezoek af wanneer zij bij u langs kunnen komen.

Momenteel mogen er, buiten de partner, per dag 2 bezoekers komen.

In verband met het coronavirus, letten wij erop dat de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. Wanneer het te druk wordt op de kamer, kan het zijn dat een van onze medewerkers u hierop attendeert.

Meer informatie

Neuro Care Unit

 • Maandag t/m vrijdag van 19.00 – 20.00 uur
 • In het weekend van 14.00 - 15.00 uur en 19.00 – 20.00 uur.

Maatregelen en uitzonderingen

Uitzonderingen op onze aangepaste bezoekregeling

 • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. Familieleden mogen elkaar afwisselen. We vragen hen om dit buiten het ziekenhuis te doen. Dit in verband met de rust en het afstand houden op de gang.
 • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, is de bezoekregeling ruimer. Dit bespreken we met de contactpersoon.
 • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit noodzakelijk is voor het revalidatieproces.

Maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen

 • Bij de ingang van het ziekenhuis screenen we iedere bezoeker op klachten die kunnen wijzen op corona. U kunt ook thuis alvast een vragenlijst invullen, zodat u snel door de screening kan. Vul op de dag dat u naar het ziekenhuis komt de vragenlijst in via: www.jbz.nl/screening.
 • Bezoekt u een patiënt op een verpleegafdeling? Dan krijgt u bij binnenkomst in het ziekenhuis een medisch mondneusmasker. Dit masker draagt u, totdat u het ziekenhuis weer verlaat.
 • Mensen die klachten hebben of in thuisisolatie zijn, mogen niet op bezoek komen.
 • Bij de hoofdingang en op andere plaatsen in het ziekenhuis staan dispensers met handalcohol.
 • We geven met lijnen en pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Wij vragen iedereen in het ziekenhuis 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Is de ruimte wat krapper, wacht dan even op de ander.
 • De contactpersoon van de familie krijgt een brief met instructies voor het bezoek, of wordt telefonisch ingelicht.
 •  Onze hostessen herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen. Ook zijn er stickers op de vloer en hangen er posters.

Aangepast per 19 juli 2021

Code NHZ-015
Laatste revisie: 22 juli 2021 - 11:57