Longkanker niet-kleincellig (NSCLC)

De niet-kleincellige vorm van longkanker wordt gekenmerkt door vrij grote cellen. Deze cellen hebben ook een bepaalde volgorde in het weefsel.

Op grond van een aantal kenmerken van de cel en de volgorde worden weer 3 typen onderscheiden:

 • plaveiselcel-carcinoom;
 • adeno-carcinoom;
 • grootcellig-carcinoom.

De groeisnelheid van deze vormen is verschillend. De plaveiselcel groeit het langzaamst en de grootcellige tumorcel het snelst.

Bij de niet-kleincellige vorm van longkanker zaaien de tumorcellen zich redelijk langzaam uit door het lichaam. Dat gebeurt via de lymfebanen naar de lymfeknopen en via de bloedbaan naar verschillende organen. In welk stadium van de tumorgroei uitzaaiingen ontstaan, is niet duidelijk. Dit komt omdat de tumor al langere tijd in het lichaam gegroeid is, voordat hij kan worden ontdekt. Soms is de tumor al vele jaren eerder ontstaan. In die periode heeft de tumor zich kunnen uitzaaien door het lichaam.

Het stadium van de ziekte

Naast het vaststellen van het type longkanker is het stadium van de ziekte belangrijk. Met stadium bedoelen we de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Het stadium wordt vastgesteld aan de hand van:

 • De plaats en de grootte van de tumor, en of de tumor is ingegroeid in de weefsels die om de longen heen liggen, bijvoorbeeld de borstkas.
 • In hoeverre er uitzaaiing is naar de lymfeklieren in de borstkas.
 • In hoeverre de tumor zich heeft uitgezaaid naar lymfeklieren op andere plaatsen in het lichaam, of naar andere organen, bijvoorbeeld naar de andere long, de botten, de bijnieren, de lever of de hersenen.

Om het stadium van uw ziekte vast te stellen, is verder onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een PET-scan, longpunctie, mediastinoscopie, endoscopische echografie (EUS), endobronchiale echografie (EBUS), of een botscan. Deze onderzoeken worden gedaan als uw longarts dat nodig vindt. Niet iedereen krijgt al deze onderzoeken. Uw longarts vertelt u welke onderzoeken hij bij u adviseert en waarom. U krijgt hier aanvullende informatie over.

De behandelmogelijkheden

De behandelmogelijkheden bij niet-kleincellige longkanker zijn soms gericht op genezing. We noemen dit curatief. Vaak is genezing niet mogelijk en is de behandeling gericht op levensverlenging of verzachting van de klachten (palliatief). Welke behandeling u krijgt, hangt af van de uitkomsten van de onderzoeken.

 • Als de tumor niet is uitgezaaid en uw hart en longen in goede conditie zijn, kan de arts een operatie voorstellen.
 • Zijn er uitzaaiingen van de tumor dan kiest de arts voor een andere behandeling. Is er alleen sprake van uitzaaiingen in de lokale lymfeklieren dan kan uw arts een behandeling met chemotherapie in combinatie met een operatie of bestraling (radiotherapie) voorstellen. Zijn er uitzaaiingen op andere plaatsen in het lichaam, dan wordt chemotherapie of immunotherapie voorgesteld.

U krijgt van uw longarts een behandelingsvoorstel wat is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Genezende behandelmogelijkheden

Een curatieve behandeling is een behandeling die gericht is op volledige genezing. Bijvoorbeeld een operatie waarbij de tumor met het omringende longweefsel wordt verwijderd. Een andere mogelijkheid is bestraling. Daarbij worden de tumor en de aangrenzende lymfeklieren bestraald om te proberen genezing te bereiken. De behandeling kan ook bestaan uit een combinatie van diverse behandelmethoden zoals:

 • chemotherapie gevolgd door chirurgie;
 • chemotherapie gevolgd door radiotherapie;
 • gelijktijdige chemo- en radiotherapie;
 • chirurgie gevolgd door radiotherapie.

Palliatieve behandelmogelijkheden

Een palliatieve behandeling is gericht op het verzachten van hinderlijke klachten die de ziekte geeft. Het resultaat moet de kwaliteit van leven verhogen in een fase waarin genezen niet meer mogelijk is.

Een palliatieve behandeling kan bestaan uit het toedienen van medicijnen, chemotherapie, middelen die doelgericht op de kankercel werken. We noemen dit doelgerichte therapie ofwel targeted therapy. Daarnaast is immunotherapie een nieuw soort behandeling. Immunotherapie is een specifiek eiwit, met als doel uw immuunsysteem te stimuleren om de kankercellen te doden. Ook bestraling kan als middel ingezet worden om de aanwezige klachten te verminderen.

Code ONC-223
Laatste revisie: 14 oktober 2022 - 11:07