Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke legitimatieplicht.

De legitimatieplicht houdt in dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. Dit kan zijn een:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • vreemdelingendocument

Kinderen

De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, ook voor kinderen. De legitimatieplicht geldt al vanaf de geboorte! Breng bij uw bezoek dus altijd een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee.

Kunt of wilt u zich niet legitimeren?

Als u zich niet wilt of kunt legitimeren kan de zorgverlener weigeren u te helpen. Legitimatie is belangrijk voor uw veiligheid; uw gegevens kunnen dan niet verwisseld worden met die van andere patiënten. En de zorgverzekeraar kan er voor kiezen uw behandeling niet vergoeden als u zich niet heeft gelegitimeerd.

Als u acuut medische hulp nodig heeft, wordt u natuurlijk wel eerst geholpen. U moet dan binnen 14 dagen alsnog uw legitimatiebewijs komen laten zien. Alleen de medisch specialist kan bepalen of u in spoedeisende gevallen medische zorg krijgt zonder legitimatie.

BSN (burgerservicenummer)

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat uw burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven heeft een BSN. Dit nummer wordt door alle overheidsorganisaties gebruikt (bijv. de Belastingdienst en de gemeente). Nederlandse ziekenhuizen zijn sinds 1 juni 2009 wettelijk verplicht van alle patiënten het BSN te registreren en te controleren. De identificatieplicht is onder meer ingesteld om uw persoonsgegevens juist te registreren en om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw ziekenhuisdossier en uw verzekeringsgegevens.

De juiste patiënt?

Zorgverleners in het ziekenhuis moeten er steeds zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Dit wordt in de wet de 'vergewisplicht' genoemd. De zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen vragen naar uw legitimatiebewijs. Zij vragen ook met regelmaat naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we voor uw veiligheid.  

Foto-identificatie

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt bij inschrijving een foto van u (als u hier geen bezwaar tegen heeft). Dit wordt gedaan zodat u zich niet op iedere afdeling opnieuw hoeft te legitimeren en voor uw veiligheid. De foto wordt opgeslagen en kan door uw zorgverleners in het hele ziekenhuis opgevraagd worden. Verschillende afdelingen maken bij het vergewissen gebruik van deze foto's. De ziekenhuismedewerker kan u nog steeds vragen om uw legitimatiebewijs; neem dit dus altijd mee.

Verlopen legitimatiebewijs

Als uw legitimatiebewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren in het ziekenhuis. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen. Kunt u dat niet meer zelf doen, dan zijn er veelal alternatieven. Een verpleeghuis of verzorgingshuis kan bijvoorbeeld de gemeente vragen iemand te sturen die van de bewoners foto’s maakt en vingerafdrukken afneemt. Het hangt van de instelling en van de gemeente af of deze service wordt gegeven.

Code ALG-060
Laatste revisie: 20 november 2020 - 10:45