Visie op kunst

In de visie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is kunst een belangrijk onderdeel van de healing environment die het ziekenhuis wil zijn. Een prettige omgeving draagt bij aan het genezingsproces.

Zo is gebleken dat het luisteren naar muziek een gunstig effect heeft bij pijn. Patiënten voelen zich over het algemeen kwetsbaarder door pijn of ziekte. Kunst kan de gedachten afleiden van wat de patiënt bezighoudt. Het kijken naar iets moois kan troost bieden en een heilzame invloed hebben. Om die reden heeft de Kunstcommissie van het JBZ een visie op kunst opgesteld.

Levensloop, Fiona Tan

De voornaamste elementen zijn:

  • Kunst is onlosmakelijk onderdeel van een creatieve organisatie; dat wil zeggen dat het contact met kunst en kunstenaar het creatieve vermogen van een organisatie gunstig beïnvloedt.
  • Kunst is onderdeel van een holistisch mensbeeld en een element van ‘healing environment’. We zien een bijdrage voor kunst weggelegd aan positieve gezondheid in het JBZ.
  • Het JBZ is zich bewust van zijn maatschappelijk rol als cultuurdrager. Leefstijlverandering, verhoging van kwaliteit van leven staan in een patiëntgericht ziekenhuis hoog in het vaandel. In het ziekenhuis komen jaarlijks twee miljoen mensen, die in het ziekenhuis op een natuurlijke manier in aanraking kunnen komen met kunst wat hun leven kan verrijken.
  • Het JBZ is een open gebouw. Het JBZ wil midden in de samenleving staan. Het concentreert zich om die reden tot hedendaagse kunst van allerlei kunstdisciplines waaronder ook digitale kunst. Kunst in het JBZ kan ook interactief zijn.
  • Kunst in het JBZ heeft een hoog ambitieniveau. Daartoe werkt het JBZ samen met professionele instellingen in zijn omgeving
  • De Kunstcommissie werkt samen met verschillende interne commissies, en sluit aan bij de strategie van het ziekenhuis.
  • We willen kunstprojecten ontwikkelen om bezoekers en zorgverleners uit het eigen referentiekader te halen.
  • Kunstbeleid vergt een professionele aanpak.
  • Kunst in het JBZ is niet controversieel maar juist stimulerend vanuit het gezichtspunt van gezondheidsbevordering in een omgeving van vaak ernstig zieke mensen.

Kunst gaat niet alleen over beeldende kunst, maar ook over muziek, theater en andere vormen van kunst. Het JBZ streeft een integrale benadering van kunst na en wil waar mogelijk kunst inzetten om de doelstellingen op het gebied van patiëntgerichtheid te realiseren.

Code KUN-044
Laatste revisie: 19 januari 2024 - 16:42