Kunstcommissie

De kunstcommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft zwaarwegende adviezen aan de Raad van Bestuur van het JBZ die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de besluitvorming.

De kunstcommissie wordt ondersteund door een werkgroep (bestaande uit Paetrick Netten en Agnes Bomers) die het kunstbeleid voorbereidt voor de kunstcommissie.

Leden kunstcommissie

De kunstcommissie bestaat uit interne en externe leden. Op dit moment zijn dat:

 • Paetrick Netten, internist en decaan Jeroen Bosch Academie en voorzitter van de kunstcommissie
 • Ineke Kortland, revalidatiearts
 • Judith Mestriner, docent AKV |  St. Joost
 • Marielle Lapidaire, beeldend kunstenaar
 • Eric van Overbeek, dialyse verpleegkundige
 • Francien Miedema, logopedist Paramedische Dienst ziekenhuiszorg)
 • Wim Creemers, gepensioneerd cultuurbegeleider speciaal onderwijs
 • Marjan van der Ven, adviseur P&O
 • Peke Hofman, curator en kunstcriticus
   
 • Agnes Bomers, secretaris kunstcommissie

Taken kunstcommissie

De taken van de kunstcommissie zijn:

 • Het opstellen van een plan voor de ‘werkplaatsfunctie’ van het ziekenhuis voor kunstenaars in opleiding
 • Het participeren in een netwerk met relevante organisaties en coryfeeën op het terrein van kunstbeoefening in de regio en in Nederland
 • De selectie van nieuw aan te kopen, te huren of in bruikleen te nemen kunstwerken voor het ziekenhuis.
 • Het organiseren van exposities binnen het ziekenhuis
 • Het maken van een plan voor de inpassing dan wel afstoting van de huidige collectie
 • Het opstellen van een begroting en financieringsplan
 • Het bewaken van de uitgangspunten van het kunstplan en de wijze waarop het ziekenhuis hiermee omgaat
 • Het handhaven van de gedragsregels voor hoe om te gaan met het gebruik van wanden in het ziekenhuis.
 • Het is geen hoofddoel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een eigen collectie te verwerven. Waar mogelijk wordt gekozen voor samenwerking met andere kunstinstellingen.
Tapijt voor vrede Marianne Heeswijk
Code KUN-045
Laatste revisie: 24 juli 2023 - 18:01