Jaardocumenten

Op deze pagina vind je onze jaardocumenten van 2011 tot en met 2021. Bij ieder jaardocument vind je ook een financiële verslaglegging.

Bij het opstellen van de verslaglegging hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk de opzet te volgen van het jaardocument van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De bijlagen zijn, volgens de voorschriften van het Ministerie van VWS, ingevuld in de webapplicatie DigiMV.

Onze jaardocumenten zijn ook terug te vinden op de website Jaarverantwoording in de Zorg.

Bekijk hier een overzicht van onze jaaroverzichten met alle bijzondere verhalen van het afgelopen jaar. 

Code ORG-003
Laatste revisie: 22 december 2022 - 11:31