Informatie over het zorgverlenersportaal, uitwisselplatform en LSP

Het JBZ maakt gebruik van meerdere goed beveiligde systemen om – met uw toestemming – gegevens te kunnen delen.

Zorgverleners kunnen uw gegevens beschikbaar stellen via deze systemen:

  • Het zorgverlenersportaal JBZ
  • Het XDS uitwisselplatform van het JBZ
  • Het Landelijk Schakel Punt (LSP)

Belangrijk! Een zorgverlener mag uw medische gegevens alleen inzien, als hij/zij met u een behandelrelatie heeft én als het nodig is voor uw behandeling.

Het zorgverlenersportaal JBZ

Het zorgverlenersportaal JBZ is een beveiligde website die gekoppeld is aan uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in het JBZ. Als u het JBZ toestemming geeft om uw gegevens te delen, dan kunnen de volgende zorgverleners in de regio uw medische gegevens inzien via het zorgverlenersportaal:

  • huisarts (praktijk en huisartsenpost)
  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts verstandelijk gehandicapten

Bekijk hier welke gegevens zij van u kunnen inzien via het zorgverlenersportaal. 

Voor het delen van medische gegevens via het zorgverlenersportaal is het JBZ verantwoordelijk.  

Het XDS uitwisselplatform van het JBZ

Via dit systeem kan het JBZ uw medische gegevens, waaronder uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens ter inzage geven aan zorgverleners buiten het JBZ, als u ons hiervoor toestemming geeft. Het JBZ wisselt alleen gegevens uit met (zorgverleners van) zorginstellingen waarmee een overeenkomst elektronische gegevensuitwisseling is afgesloten. In de toekomst zal het aantal zorginstellingen waarmee het JBZ gegevens kan uitwisselen uitgebreid worden.

Bekijk hier welke gegevens zorgverleners van buiten het JBZ van u kunnen inzien via het uitwisselplatform. 

Voor het delen van medische gegevens via het uitwisselplatform is het JBZ verantwoordelijk. 

Het Landelijk SchakelPunt (LSP)

Via het LSP kunnen zorgverleners informatie uitwisselen over de medicijnen die u gebruikt en allergieën die u heeft.

Op dit moment kan de specialist in het JBZ via het LSP inzien welke medicijnen aan u zijn verstrekt in de apotheek, als u de apotheek toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen. 

In de loop van 2019 kan het JBZ uw medicatiegegevens en gegevens over allergieën (zoals bekend in het JBZ) ter inzage geven aan apotheken via het LSP, als u het JBZ toestemming geeft om deze gegevens te delen. 

Meer informatie over het LSP vindt u op de website www.volgjezorg.nl

Code ALG-389
Laatste revisie: 28 september 2023 - 14:38