Een oudermelding bij Veilig Thuis

Veilig Thuis is een Advies- en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).

Bij Veilig Thuis kan iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid van patiënten - of hun kinderen - aankloppen.

Veilig Thuis onderzoekt of de zorgen terecht zijn. Als dat nodig is zorgt Veilig Thuis voor hulp voor het gezin; dit zo veel mogelijk in overleg met de ouders. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp.

Veilig Thuis kan informatie inwinnen bij mensen die het gezin beroepshalve kennen, zoals de huisarts, een medewerker van het consultatiebureau of een leraar op de school van de kinderen.

Waarom is er melding gedaan?

Er is een melding gedaan bij Veilig Thuis omdat medewerkers van het ziekenhuis zich zorgen maken over uw kind(eren). Er zijn verschillende redenen voor een melding. In alle gevallen zijn er zorgen over situaties in de directe leefwereld van uw kind, die een goede ontwikkeling van uw kind kunnen bedreigen. In sommige gevallen is het ziekenhuis wettelijk verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis.

Dit geldt voor gezinnen waarin een ouder;

  • mishandeld wordt (huiselijk geweld);
  • drugs of overmatig alcohol gebruikt;
  • ernstige psychische klachten heeft;
  • een zelfmoordpoging onderneemt.

Wat gaat er nu gebeuren?

Na de melding stelt Veilig Thuis een onderzoek in naar uw gezinssituatie. Veilig Thuis gaat in ieder geval met u als ouder praten, met als doel de veiligheid en ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te waarborgen. Binnen 2 weken neemt iemand van Veilig Thuis contact met u op, per brief of telefonisch. U wordt uitgenodigd langs te komen bij Veilig Thuis of een medewerker van Veilig Thuis komt bij u thuis. Deze zal met u praten over de melding en, als dat nodig is, samen met u een plan maken voor verbetering van de situatie thuis.

Veilig Thuis biedt zoveel mogelijk openheid aan de ouders: over de melder, de inhoud van de melding en over de uitkomsten van het onderzoek. Alleen als het echt niet anders kan, wordt er buiten de ouders om gesproken en gehandeld.

Wat gebeurt er na het gesprek met de ouder(s)?

Als het duidelijk is dat er niets aan de hand is, dan sluit Veilig Thuis het onderzoek af. Maar als alle informatie verzameld is en het blijkt dat de zorgen aanwezig blijven, probeert Veilig Thuis in overleg met u daarvoor een oplossing te vinden .

Als Veilig Thuis hulp aanbiedt, is die hulp dan vrijwillig?

Dat hangt ervan af. U krijgt uitleg, waarom hulp binnen uw gezin nodig is. Ook wordt een plan voor verbetering gemaakt. Als er ernstige zorgen zijn en u de hulp niet aanneemt - of als er geen verbetering plaatsvindt - kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Die onderzoekt dan of gedwongen hulp nodig is.

Heeft u vragen?

Als u naar aanleiding van de melding nog vragen heeft, dan kunt u altijd telefonisch terecht bij Veilig Thuis op het telefoonnummer 0800-2000.

Code AHU-047
Laatste revisie: 2 mei 2019 - 12:24