Jaardocumenten

Op deze pagina vind je onze laatste jaardocumenten en financiële jaarverslagen.

Bij het opstellen van de verslaglegging hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk de opzet te volgen van het jaardocument van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De bijlagen zijn, volgens de voorschriften van het Ministerie van VWS, ingevuld in de webapplicatie DigiMV.

Onze jaardocumenten zijn ook terug te vinden op de website Jaarverantwoording in de Zorg.

Bekijk hier een overzicht van onze jaaroverzichten met alle bijzondere verhalen van het afgelopen jaar. 

Jaardocument 2022

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2022. Het werd een bijzonder jaar. Eén van veerkracht en vernieuwing. In coronatijd ontdekten we dat de manier van denken en werken langs de lijnen van ons gewaagd doel goed verankerd waren. Ons gewaagd doel is: in 2025 geven de inwoners van Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. We bleven gedurende de coronapandemie het gedachtengoed achter dit doel trouw. Sterker nog; door steeds vanuit het perspectief van onze patiënten en medewerkers te kijken, kregen onze strategische kernthema’s - gezondheidswelzijn, samenwerking in een netwerk en eigen regie - een sterke boost. In dit jaarverslag beschrijven we hoe we dat hebben gedaan en welke resultaten we hebben geboekt.

Jaardocument 2019

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis publiceert geen maatschappelijk jaarverslag. Wij verwijzen u naar het Jaaroverzicht 2019 en naar de website Jaarverantwoording zorg van het ministerie VWS.

Jaardocument 2018

In het kader van exnovatie hebben we dit jaar geen maatschappelijk jaarverslag. 

Code ORG-003
Laatste revisie: 5 december 2023 - 10:56