Inkoopbeleid van het JBZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wijst leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van leveranciers nadrukkelijk van de hand en hanteert de volgende inkoopvoorwaarden:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2022 (AIVG2022)

Daarnaast zijn twee aanvullende modules beschikbaar:

Module ICT (producten/dienstverlening) 

Module PNIL (inhuur van personeel)

Post-market surveillance (PMS)

Als gevolg van de MDR wetgeving zijn de regels voor post-market surveillance (PMS) aangescherpt. Dit betekent dat fabrikanten van medische hulpmiddelen niet alleen klachten en meldingen over hun producten moeten behandelen, maar dat ze ook actief data dienen op te vragen over hun producten aan de gebruikers. Indien u als fabrikant of leverancier het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil benaderen voor deelname aan een PMS onderzoek, dan dient u dit verzoek te sturen aan inkoop@jbz.nl.

Leveranciers van medische hulpmiddelen

In 2013 is het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen’ in het JBZ geïmplementeerd. De toepassing van de richtlijnen van het convenant heeft ook zijn weerslag op de wijze waarop het ziekenhuis en haar toeleveranciers met elkaar omgaan. De belangrijkste spelregels zijn als volgt:

  1. De opdracht voor levering van medische hulpmiddelen inclusief medische apparatuur wordt altijd en enkel gegeven door de afdeling Inkoop van het ziekenhuis; 
  2. De levering van medische hulpmiddelen inclusief medische apparatuur vindt altijd plaats via de logistieke afdeling van het ziekenhuis. De uitlevering van medische apparatuur aan de gebruiker wordt altijd gedaan door het organisatieonderdeel MICT (Medische Informatie en Communicatie Technologie); 
  3. Voor zicht- en bruikleenapparatuur geldt dat deze te allen tijde voorafgegaan wordt door een schriftelijke opdracht van de afdeling Inkoop. Voor aflevering is hier ook regel 2 van toepassing; 
  4. Externe technici die, na een opdracht daartoe, in het ziekenhuis werkzaam zijn, zijn aantoonbaar bekwaam. Zij kunnen dit op aanvraag middels een schriftelijke verklaring overleggen. 
  5. MICT verzorgt de vrijgifte van medische apparatuur nadat hieraan onderhoud is verricht; 
  6. Recalls en Safety Notifications dienen onmiddellijk na constatering van het gebrek per email en telefonisch te worden gemeld aan: Afdeling Inkoop, telefoon (073) 553 29 32, inkoop@jbz.nl.
Code ORG-004
Laatste revisie: 2 januari 2023 - 11:12