Milieuthermometer Zorg Zilver

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikt - in kader van een duurzame bedrijfsvoering - over de Milieuthermometer Zorg Zilver.

De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Het systeem bestaat uit het nemen van een aantal verplichte milieumaatregelen en een aantal maatregelen waaruit (extra) gekozen wordt. Onderwerpen die aan bod komen zijn milieu- en energiemanagement, energiebesparende maatregelen, waterbesparing, afval(water), bodem, lucht, hinder, gevaarlijke stoffen, reiniging, vervoer, inkoopbeleid, vastgoed, groenbeheer, papier en textiel. 

Het Milieuthermometer Zorg certificaat geeft inzicht in dat:

  • op milieuwet- en regelgeving het op orde is; 
  • de instelling op milieugebied tenminste gemiddeld presteert; 
  • de medewerkers structureel aandacht hebben voor het besparen van milieukosten; 
  • de medewerkers aandacht hebben voor werken aan een duurzame bedrijfsvoering; 
  • de instelling bijblijft met kennis en vernieuwingen die tijd en kosten besparen.

Het JBZ voldoet aan alle verplichte eisen voor het niveau Zilver en voldoet aantoonbaar aan 33 extra eisen, waarvan er minimaal 17 nodig zijn. Het niveau Zilver is het middelste niveau van de Milieuthermometer Zorg. Waar Brons gericht is op milieuwetgeving en wat extra eisen, is Zilver een stap verder richting integrale verduurzaming. Duurzaam inkopen is bijvoorbeeld een verplichte eis vanaf het niveau Zilver. Het huidige certificaat is geldig t/m januari 2025. Goud is ook nog te halen.

Meer informatie over onze visie op en beleid over duurzaamheid.

Milieuthermometer Zilver

Laatste revisie: 17 november 2022 - 10:04