ANBI

Het JBZ is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het JBZ voldoet aan de wettelijke voorschriften waaraan een ANBI moet voldoen. Eén van de voorwaarden is het publiceren van het Standaardformulier publicatieplicht voor zorginstellingen.

De Stichting JBZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084046 en RSIN 8008.31.561.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Beloningscode Bestuurders Zorg of de geldende wet- en regelgeving zijn bepalend bij het vaststellen van de honorering.

Beloningsbeleid medewerkers

Medewerkers in dienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vallen onder de Cao Ziekenhuizen.

Code ORG-002
Laatste revisie: 22 december 2022 - 11:33