De kosten van uw behandeling (tarieven DBC)

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

De DBC is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat een patiënt met een bepaalde diagnose in het ziekenhuis doorloopt. Meer informatie over de DBC's vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het ziekenhuis brengt het tarief van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) na afloop van de behandeling in rekening bij de ziektekostenverzekeraar, of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Na afsluiting van een DBC kan het nog enige maanden duren voordat de factuur wordt verstuurd. Dit heeft te maken met de administratieve afwikkeling van een DBC.

Een consult op afstand (telefonisch consult of e-consult)

Sinds 1 januari 2018 mogen ziekenhuizen ook een telefonische afspraak en e-consult via MijnJBZ met uw (verpleegkundig) specialist, in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Dit mag als de telefonische afspraak of het e-consult in de plaats komt van een herhaalafspraak bij de (verpleegkundig) specialist in het ziekenhuis. Belt of mailt u zelf naar uw (verpleegkundig) specialist met een vraag over uw behandeling? En is het telefoontje of mailtje in tijd en inhoud gelijk aan een herhaalafspraak op de polikliniek? Dan kan dit ook in rekening worden gebracht. Deze rekening telt mee voor uw eigen risico.

Tarieven fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Diëtetiek en Fysiotherapie leveren zorg aan patiënten tijdens hun ziekenhuisopname. De zorg tijdens uw opname maakt deel uit van een DBC Zorgproduct. Ook wanneer u weer naar huis gaat, kunt u deze zorg blijven ontvangen. De prijs van de zorg na uw opname is afhankelijk van uw verzekering.

Prijslijst DBC Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Tarieven 2019

Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2018 of later.

Prijslijst DBC zorgproducten 2019

Prijslijst overige zorgproducten 2019

Prijslijst dure geneesmiddelen 2019

Tarieven 2018

Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2018 of later.

Prijslijst DBC zorgproducten 2018

Prijslijst overige zorgproducten 2018

Prijstlijst dure geneesmiddelen 2018

Tarieven 2017

Kijk hieronder voor de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2017 of later.

Prijslijst DBC zorgproducten 2017

Prijslijst overige zorgproducten 2017

Prijslijst geneesmiddelen 2017 

Een prijsopgave vooraf

U kunt ons vragen van tevoren een prijsopgave doen voor een onderzoek en/of behandeling. Neem hiervoor contact op met de afdeling Zorgadministratie, telefoonnummer (073) 553 85 00 (keuze 2). De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur.

De medewerker van deze afdeling zal u een aantal vragen stellen om in te kunnen schatten om welke verrichtingen en diagnose het waarschijnlijk gaat. U ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen een schriftelijke prijsopgave van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de tarieven van een behandeling of DBC zorgproduct? Of heeft u een vraag over een factuur die u heeft ontvangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie:

  • per e-mail: facturatie@jbz.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer en de geboortedatum van de patiënt).
  • telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur via telefoonnummer (073) 553 85 00.
Laatste revisie: 10 april 2019 - 14:23