De AI-Routekaart

In 2020 heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis samen met M&I/Partners een AI-Routekaart ontwikkeld die helpt bij het succesvol implementeren van Artificial Intelligence (AI) in het zorgproces van het ziekenhuis. De toepassing van AI in de zorg kan een antwoord zijn op maatschappelijke problemen zoals stijgende wachtlijsten, krapte op de arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten.

In het kader van het 35-jarig bestaan van M&I/Partners ontwikkelde het bureau samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart voor succesvolle implementatie van AI in het zorgproces. Dit in combinatie met de implementatie van de twee AI-toepassingen: één aan de diagnostische kant (Fundus screening) en één aan de kant van logistieke optimalisatie (wachttijd SEH).  www.ai-routekaart.nl

Potentie van AI

Patrick van Eekeren, partner bij M&I/Partners “AI is een technologie met veel potentie binnen uiteenlopende sectoren. Binnen het werkgebied gezondheid en zorg zien we kansen van preventie tot diagnostiek, beslisondersteuning en behandeling, maar ook tot optimalisatie van de logistiek van de zorg. Kansen voor een (nog) betere kwaliteit van zorg, vermindering van werkdruk en betere inzet van mens en middelen. AI als zodanig leidt niet vanzelf tot deze effecten. Een algoritme, in de praktijk werkend geïmplementeerd inclusief de beoogde effecten, is waar het om draait.“

Het blijft mensenwerk

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet sterk in op AI als essentieel onderdeel van de toekomstige zorg. Het idee is dan ook om het in de komende jaren een integraal onderdeel te laten worden van de dagelijkse ziekenhuispraktijk.

Marcel Visser, raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ”Het gezondheidswelzijn van onze patiënten is het uitgangspunt, voor hen moet AI toegevoegde waarde hebben. Dat heeft het doordat AI in de zorg snelle en accurate diagnoses mogelijk maakt en daardoor de zorg kan worden afgestemd op dat wat de individuele patiënt nodig heeft. De input van patiënten maar bovenal het vertrouwen en de inzet van medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunde afdelingen uit de organisatie zoals klinisch fysici en MICT, zijn essentieel voor het succesvol toepassen van AI. Uiteindelijk is en blijft het mensenwerk.”

AI-routekaart voor succesvolle AI-implementatie

Ervaring leert dat succesvolle implementatie van AI in de praktijk niet eenvoudig is. De AI-Routekaart helpt bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie. De AI-Routekaart bestaat uit een AI-Readiness Assessment op organisatieniveau en een AI-Implementatie Checklist op applicatieniveau. Met een aantal specifieke aspecten voor zorgorganisaties, maar ook bruikbaar voor organisaties in andere sectoren.
Bij zowel het assessment als de checklist is uiteenlopend referentiemateriaal beschikbaar ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen. Zie ook www.ai-routekaart.nl.

Chris Peters, klinisch fysicus bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, “Het proces om samen met een groot aantal betrokkenen binnen het ziekenhuis en de adviseurs van M&I/Partners te werken aan de totstandkoming van de AI-Routekaart was al een mooie reis die ons veel heeft geleerd over uiteenlopende aspecten van AI-implementatie. Het eerste gebruik van de AI-Routekaart in de praktijk laat zien dat deze ons helpt om sneller bij de kernpunten van een succesvolle implementatie te komen.”

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Voor meer informatie over de inzet van AI in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunt u een mail sturen naar ai@jbz.nl

 

 

Laatste revisie: 20 december 2023 - 14:49