Behandeling

Zometa

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Zometa. Dit middel kan u worden voorgeschreven om verschillende redenen, bijvoorbeeld bij te veel calcium in het bloed (bijvoorbeeld door kwaadaardige ziekten), botafbraak en botpijn door uitzaaiingen in de botten, multiple myeloom (ziekte van Kahler), soms bij de ziekte van Paget (een zeldzame botziekte) en bij osteoporose.

Code KUU-206
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 16:55

Zometa