Behandeling

Rituximab 4-wekelijks

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab. De behandeling wordt wekelijks gegeven, gedurende 4 weken. Rituximab is een antistof die gericht is tegen een specifiek molecuul (het zogenaamde CD20). Deze antistof heeft het vermogen de kwaadaardige cel te vernietigen. De bijwerkingen zijn zeer gering.

Code KUU-203
Laatste revisie: 15 februari 2022 - 16:16

Rituximab 4-wekelijks