Behandeling

R-CP kuur bij Waldenstrom

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab in combinatie met Cyclofosfamide en prednison. Een kuur bestaat uit: dag 1 infuus en dag 1 t/m 5 tabletten/capsules. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt maximaal 6-8 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kuur wordt poliklinisch gegeven.

Code KUU-205
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 16:04

R-CP kuur bij Waldenstrom