Behandeling

R-CHOP/R-DHAP gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Mantelcellymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te behandelen met 3x R-CHOP, afgewisseld met 3x R-DHAP. U krijgt dus R-CHOP, gevolgd door R-DHAP , gevolgd door R-CHOP, enzovoorts.

Code KUU-199
Laatste revisie: 6 april 2022 - 12:33

R-CHOP/R-DHAP gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Mantelcellymfoom