Behandeling

Prednison bij chronische darmontsteking

Bij chronische darmontsteking kan de arts of verpleegkundig specialist prednison voorschrijven.

Hieronder leest u hoe dit medicijn werkt en hoe u het moet gebruiken. Leest u ook de bijsluiter van dit medicijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code INT-184
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28
Hoe verloopt de behandeling?

Prednison bij chronische darmontsteking

Bij de ziekte van Crohn en bij colitis ulcerosa heeft u last van ontstekingen in de  darmen. De oorzaak van beide ziektes is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreactie. Hierdoor verminderen de klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen.

Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken, maar kunnen deze ziektes niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met de medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Prednison remt de ontsteking en vermindert daardoor de klachten. Ontstekingsverschijnselen in de darmen, zoals pijn, diarree en bloed bij de ontlasting, nemen af.

Prednison werkt vrij snel. U kunt meestal binnen een week verbetering verwachten. De hoeveelheid prednison die u krijgt, is afhankelijk van hoeveel u last heeft van de aandoening. Er kunnen redenen zijn voor een hogere dosis prednison. Dit kan oplopen tot 40 à 50 mg per dag.

Vaak schrijven we prednison voor in combinatie met andere geneesmiddelen tegen chronische darmontsteking.

Tabletten

Prednison krijgt u in tabletvorm. Meestal zijn dat tabletten van 5 of 20 milligram.

Prednison kunt u in meerdere sterktes krijgen. Het is belangrijk om hier goed op te letten. Volg de voorgeschreven dosis exact op.

Prednison neemt u 1 keer per dag ('s ochtends) in met water, voor of tijdens de maaltijd.

Het ontstaan van bijwerkingen hangt sterk samen met de hoeveelheid prednison die u gebruikt en de periode dat u het gebruikt. Daarom schrijft de arts altijd de laagst mogelijke dosis voor een zo kort mogelijke tijd voor.

U kunt last krijgen van de volgende bijwerkingen:

 • Dikker worden van uw gezicht en romp. Dit komt doordat uw lichaamsvet zich anders verdeelt. Bij verlaging van de dosis of stoppen met prednison verdwijnt deze bijwerking.
 • Gewichtstoename. Tijdens gebruik van prednison houdt uw lichaam vocht vast. U kunt hierdoor in gewicht aankomen. Daarnaast bevordert prednison de eetlust. Probeer hier niet te veel aan toe te geven zodat u niet te veel in gewicht aankomt.
 • Minder weerstand tegen infecties. Dit komt doordat uw witte bloedlichaampjes minder goed werken. Witte bloedlichaampjes zorgen voor de afweer van uw lichaam. Informeer uw arts over ontstekingsverschijnselen, zoals koorts, pijn bij plassen, hoesten en een pijnlijke keel. Prednison kan koorts onderdrukken. Koorts is een signaal voor ontstekingen.
 • Maagklachten. Deze klachten komen doordat u meer maagzuur aanmaakt. Neem contact op met uw arts als u bloed overgeeft of zwarte teerachtige ontlasting heeft.
 • Langzamere wondgenezing.
 • Gladde, dunne huid.
 • Botontkalking. Langdurige behandeling (langer dan 6 maanden) kan botontkalking veroorzaken. Bespreek met uw arts wat u kunt doen om botontkalking zoveel mogelijk te voorkomen (gebruik van calcium).
 • Stemmingsveranderingen. Prednison kan geestelijke en emotionele stoornissen veroorzaken, zoals moeilijk inslapen, nervositeit, depressie en prikkelbaarheid. Aan de andere kant kunnen mensen een verbetering van hun stemming ervaren. Vaak gaat dit samen met een vermindering van de klachten.
 • Diabetes (suikerziekte). Als u diabetes heeft, kunnen de suikers ontregelen (hoger worden). We controleren daarom vaker uw glucosewaarden en passen uw medicatie eventueel aan. Heel soms kunt u suikerziekte ontwikkelen door het gebruik van prednison.

Wat u verder nog moet weten

Prednison/prednisolon is één van de vele namen waaronder de zogenaamde corticosteroïden te verkrijgen zijn. Corticosteroïden zijn hormonen van de bijnierschors. Door het gebruik van prednison gaan de bijnieren zelf minder corticosteroïden maken. Afhankelijk van de dosering en duur van uw behandeling kunnen ze er zelfs helemaal mee stoppen. Uw lichaam wordt daardoor afhankelijk van dit geneesmiddel.

Plotseling stoppen of verminderen van prednison kan dan ook de volgende bijwerkingen geven:

 • Overmatige moeheid, misselijkheid en braken.
 • Toename van pijn, zwelling, bloed bij ontlasting, daling van de bloeddruk.

Omdat bij koorts, ziekte of operatieve ingrepen deze verschijnselen ook kunnen optreden, moet u op het volgende letten:

 • Informeer altijd uw behandelend artsen over uw prednisongebruik (ook de tandarts). De arts kan dan zo nodig de dosis tijdelijk verhogen.
 • Verander nooit de dosis prednison zonder toestemming van uw arts. Als u langer dan een paar weken prednison gebruikt, vermindert uw arts de dosis altijd geleidelijk volgens een schema (het zogenoemde uitsluipen).
 • Er doen veel verhalen de ronde over prednison. Maar als u prednison zorgvuldig en onder medisch toezicht gebruikt, kan het goed helpen bij de behandeling van chronische darmontsteking.

Wanneer moet u contact opnemen?

Heeft u last van een mogelijke bijwerking? Raadpleeg dan altijd uw behandelend arts of bel de verpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur.

Let op: u merkt zelf niets bij een nierfunctiestoornis. Daarom controleert uw arts regelmatig uw bloed.

Zwangerschap en kinderwens

Prednison heeft geen invloed op de vruchtbaarheid bij man of vrouw. Verder is er geen groter risico op aangeboren afwijkingen van het kind bekend bij het gebruik van prednison.

Gebruik van prednison tijdens uw zwangerschap raden we in het algemeen af. Dit middel kan de groei van uw kind remmen. Als de aandoening opspeelt, kan het noodzakelijk zijn dat uw arts prednison toch voorschrijft. U blijft dan onder strikte controle. Wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding

Prednison gaat in geringe mate over in de moedermelk. Advies: bij langdurig gebruik na de inname 3 a 4 uur te wachten met voeden.

Als u vragen heeft, kunt u daarmee terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige.

Bij lichamelijke klachten of dringende vragen belt u naar de specialistisch Maag-, Darm- en Leververpleegkundigen tijdens het spreekuur.