Behandeling

Pemetrexed (Alimta) - Carboplatine + radiotherapie

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdende middelen). Deze middelen zijn Pemetrexed (Alimta) en Carboplatine. In de folder vindt u meer informatie:

Code KUU-002
Laatste revisie: 6 maart 2023 - 11:41

Pemetrexed (Alimta) - Carboplatine + radiotherapie