Behandeling

Pemetrexed (Alimta) - Carboplatine + radiotherapie

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdende middelen). Deze middelen zijn Pemetrexed (Alimta) en Carboplatine. In de folder vindt u meer informatie:

Code KUU-002
Laatste revisie: 21 februari 2022 - 09:56

Pemetrexed (Alimta) - Carboplatine + radiotherapie