Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Opname in strikte isolatie

Bepaalde bacteriën of virussen kunnen zich verspreiden via handcontact, besmette voorwerpen, druppels of de lucht. Als u (mogelijk) zo'n virus of bacterie bij u draagt, verplegen we u in strikte isolatie.  Zo voorkomen we de overdracht van het virus of de bacterie naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers. 

 

Strikte isolatie

De arts of verpleegkundige geeft u uitleg over de reden van uw opname in strikte isolatie. De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan ook  op de rode kaart die op de deur van de patiëntenkamer hangt.

Opname

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ALG-070
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46
Opname

Opname in strikte isolatie

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een rode kaart met daarop de te nemen maatregelen.
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
 • Als u de kamer moet verlaten desinfecteert u de handen met handalcohol. U draagt schone kleding en een medisch mondneusmasker.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen schort, handschoenen, een medisch mondneusmasker en een muts.
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • De deuren van uw kamer moeten gesloten blijven.
 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden dezelfde maatregelen genomen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.
 • U volgt de voorgeschreven maatregelen op de rode kaart.
 • Sluit bij binnenkomst en vertrek direct de deuren van de kamer en de sluis.
 • U draagt voor uw eigen bescherming een medisch mondneusmasker (niet nodig bij MRSA). Uitzondering: Op de Kinderafdeling hoeven ouders/verzorgers, broertjes en zusjes geen masker.
 • Kinderen tot 12 jaar worden toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 • Na het bezoek desinfecteert u de handen met handalcohol, nadat u het medisch mondneusmasker heeft afgedaan (indien van toepassing).

Thuis gelden de normale hygiëne regels voor u en uw huisgenoten. Moet u in isolatie vanwege een resistente bacterie? Meld dit dan bij de instelling waar u woont of verblijft. Geef het ook door aan de thuiszorg als u daar gebruik van maakt.

Als u nog vragen heeft over het verplegen in druppel-contact isolatie, kunt u deze stellen aan de behandelend arts of aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Met overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.