Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Opname in aerogene isolatie

Micro-organismen zoals tuberculose, mazelen of het voorstadium van waterpokken kunnen via de lucht (hoesten) overgedragen worden aan andere patiënten, bezoekers en medewerkers. Als u (mogelijk) zo'n micro-organisme bij u draagt, verplegen we u in aerogene isolatie. 

Aerogene isolatie

De arts of de verpleegkundige geeft u uitleg over de reden van uw opname in aerogene isolatie. De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan ook vermeld op de oranje kaart die op de deur van de patiëntenkamer hangt.

Opname

Betrokken afdelingen

Code ALG-072
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46
Opname

Opname in aerogene isolatie

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een oranje kaart met daarop de te nemen maatregelen.
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
 • Wanneer u de kamer moet verlaten desinfecteert u de handen met handalcohol. U draagt schone kleding en een IIR medisch mondneusmasker.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een IIR medisch mondneusmasker.
 • De medewerkers desinfecteren hun handen bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • De deuren van uw kamer moeten gesloten te blijven.
 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, worden dezelfde maatregelen genomen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.
 • U neemt de voorgeschreven maatregelen, volgens de oranje kaart.
 • Sluit bij binnenkomst en vertrek direct de deuren van de kamer en de sluis.
 • U draagt voor uw eigen bescherming een IIR medisch mondneusmasker.
 • Kinderen tot 12 jaar worden toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 • Na het bezoek desinfecteert u de handen met handalcohol, nadat u het mondneusmasker heeft afgedaan.

Thuis gelden de normale hygiëne regels voor u en uw huisgenoten, of u volgt de afspraken die u met de GGD hebt gemaakt (bij tuberculose). Bent u drager van een (resistent) micro-organisme, dan is het belangrijk dat u dit te melden bij een eventuele volgende opname in een ziekenhuis.

Als u nog vragen heeft over het verplegen in druppel-contact isolatie, kunt u deze stellen aan de behandelend arts of aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Met overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.