Headerafbeelding
Verpleegkundige legt een infuus aan op de afdeling Dagbehandeling
Behandeling

Naar huis met antibiotica via het infuus

Bij sommige infecties is langdurige intraveneuze behandeling nodig. Dit betekent dat u een antibioticum toegediend krijgt via een infuus. 

De infuusbehandeling begint in het ziekenhuis. Daarna kan de behandeling goed en veilig thuis verder gaan. U kunt zo uw dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk hervatten, in uw eigen comfortabele thuisomgeving. De behandeling is thuis hetzelfde als in het ziekenhuis. Uw behandelend arts maakt afspraken over de thuisbehandeling met de thuiszorg en/of zorginstelling en/of uw huisarts.

Hoe verloopt de behandeling?

Code ALG-078
Laatste revisie: 26 april 2022 - 12:02
Hoe verloopt de behandeling?

Naar huis met antibiotica via het infuus

De verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen schakelt de transferverpleegkundige van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in om uw ontslag te regelen. De transferverpleegkundige is gespecialiseerd in het regelen van zorg na de ziekenhuisopname.

Wie regelt mijn intraveneuze medicatie bij ontslag?

Wanneer uw behandelend arts samen met u heeft besloten thuis de infuustherapie te vervolgen, zorgt de transferverpleegkundige dat de intraveneuze medicijnen bij u thuis worden geleverd. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met de firma Mediq. De medicatie is onaangebroken houdbaar tot en met de datum op de verpakking.

Meestal is de stopdatum van de intraveneuze medicijnen bekend bij ontslag en staat vermeld op het recept.

Voor uw veiligheid vraagt Mediq uw medicatiehistorie op bij uw eigen apotheek. En zij informeren uw eigen apotheek en de Jeroen Bosch Apotheek over de leveringen thuis. U geeft hiervoor toestemming in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wie regelt mijn infuuspomp en alle toebehoren voor toediening?

Ook de infuuspomp en alle toebehoren voor de infuustherapie worden bij u thuis afgeleverd door Mediq. Dit is meestal op de dag dat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis. U krijgt een mobiel infuuspompje met tas.

Wanneer u met uw behandelend arts heeft besloten de therapie thuis te vervolgen kan de infuuszorg thuis binnen twee werkdagen worden opgestart.

Wie regelt de bijbestelling van infuus toebehoren?

De gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg regelt dit in overleg met u.

Wie regelt een bijbestelling van de intraveneuze medicijnen?

Uw behandelend arts houdt het verloop van de therapie in de gaten. De arts bespreekt met u telefonisch of op de polikliniek, of de behandeling naar wens verloopt en wanneer de therapie kan worden gestopt.

Het is mogelijk dat de infuustherapie tussentijds wordt verlengd of gewijzigd. Bijvoorbeeld naar aanleiding van bloeduitslagen. De arts regelt dan een nieuw recept en verstuurd dit naar Mediq.

Wie dient mijn intraveneuze medicijnen toe?

Net als in het ziekenhuis wordt het medicijn thuis via een infuus (een katheter oftewel een slangetje) toegediend in uw bloedvat. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundige.

Er zijn verschillende types katheters: een perifeer infuus, een perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC), een centrale katheter of een port-à-cath. De keuze voor een bepaald type hangt af van een aantal factoren, zoals de kwaliteit van de bloedvaten, de verwachte duur van de antibioticabehandeling en het type antibioticum dat u krijgt.

De katheter die nodig is voor de thuistherapie wordt in het ziekenhuis ingebracht. De thuiszorgverpleegkundige controleert de katheter wanneer zij bij u komt voor de infuustherapie. Zij let vooral op infectieverschijnselen. Zelf kunt u dit ook in de gaten houden. Hierover krijgt u later in deze folder meer uitleg.

Is het veilig om infuustherapie thuis te krijgen?

Infuustherapie thuis is een veilige manier om uw antibioticabehandeling thuis te vervolgen. De eerste toedieningen van uw antibiotica gebeurt in het ziekenhuis, zodat uw reactie op het geneesmiddel in de gaten gehouden kan worden. Allergische reacties kunnen bij elk geneesmiddel optreden. Bij symptomen zoals huiduitslag, zwelling in het gezicht of moeilijkheden bij het ademen moet u onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts of de gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige. Daarnaast is het bij sommige antibiotica nodig dat wekelijks uw bloed wordt gecontroleerd. De formulieren hiervoor krijgt u mee vanuit het ziekenhuis.

Hoe lang duurt de infuustherapie?

Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van de aard van de infectie. U kunt hierover meer uitleg vragen aan uw behandelend arts.

Hoeveel kost de infuustherapie thuis?

Met uitzondering van het eigen risico heeft u geen kosten aan deze therapie.

De gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige zal uw katheter verzorgen en controleren op onder andere infectieverschijnselen. U kunt dit zelf ook in de gaten houden. Let op de volgende punten:

  • Is de insteekopening rood?
  • Is de insteekopening pijnlijk?
  • Komt er pus uit de insteekopening?

Als u op een van deze vragen ‘ja’ antwoordt, laat dit dan weten aan de gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige.

Levering Mediq op:   ………….…………………… (datum) tussen 08.00 - 12.00 uur. 

Telefoonnummer Mediq: (030) 28 21 204

 

 

Uw thuiszorgorganisatie

Naam: ……………………………………………………

Telefoon: …………………………………………..

Afspraken: ……………………………………………..

 

 

Uw transferverpleegkundige

Naam: ……………………………………………………..

Telefoon:  (073) 553 24 81  (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.30 uur).