Headerafbeelding
Zorgverlener geeft uitleg aan patiënt over zijn knie
Behandeling

Medicijnen na een primaire heup- of knieprothese

U krijgt een nieuwe heup- of knieprothese. Na de operatie moet u verschillende medicijnen gebruiken; in het ziekenhuis en daarna nog thuis.

Hier kunt u lezen welke medicijnen u krijgt, waarom u ze krijgt en wat eventuele bijwerkingen van de medicijnen kunnen zijn.

Welke medicijnen krijgt u?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de medicijnen.

Betrokken afdelingen

Code ORP-047
Laatste revisie: 22 juli 2020 - 11:15
Welke medicijnen krijgt u?

Medicijnen na een primaire heup- of knieprothese

Welke medicijnen krijgt u na uw operatie?

Paracetamol

Waarschijnlijk kent u dit medicijn al. Het is een pijnstiller die gewoon bij de drogist te koop is. U krijgt 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 milligram (mg).

Naproxen

Dit is een medicijn dat pijnstillend werkt en ook een ontstekingsremmende werking heeft. U krijgt dit medicijn 2 keer per dag. Paracetamol en naproxen vullen elkaar meestal aan. Samen hebben ze een sterkere werking dan los van elkaar.

Naproxen valt onder de groep medicijnen die ‘NSAID’s’ worden genoemd. Het is belangrijk dat u altijd een maagbeschermer gebruikt wanneer u een NSAID slikt. Zie hiervoor het medicijn ‘Omeprazol’.

Omeprazol

Omeprazol is een maagbeschermer die altijd wordt gegeven als u een NSAID, zoals naproxen, diclofenac of ibuprofen, moet gebruiken. NSAID’s kunnen namelijk bijwerkingen hebben als irritatie aan het maagslijmvlies. Dit kan tot een maagbloeding leiden. Om dit te voorkomen, krijgt u ’s morgens 1 tablet omeprazol. Het is belangrijk om de tablet niet te vermalen of op te lossen in water. U moet de tablet in 1 keer door slikken. Gebruikt u al een maagbeschermer of kunt u de tablet niet goed 1 keer doorslikken? Dan kan er soms worden afgesproken dat u een andere vorm van omeprazol krijgt.

Lyrica

Lyrica is een pijnstiller die extra kan worden gegeven. Lyrica werkt vooral tegen zenuwpijnen. Bij een operatie aan de heup en knie worden de zenuwen wat geïrriteerd en opgerekt, waardoor u daar last van kunt hebben. Lyrica wordt alleen tijdens de opname gegeven. U zult dit thuis niet meer nodig hebben.

Oxynorm / Oxycodon

Oxynorm en Oxycodon zijn zogenaamde ‘opiaten’ en hebben een sterkere pijnstillende en verdovende werking. U krijgt standaard 2 keer per dag oxycodon. Oxynorm wordt alleen gegeven wanneer u veel pijn heeft en een pijncijfer hoger dan 4 aangeeft. Oxynorm mag maximaal 6 keer per dag gegeven worden. Tijdens de opname krijgt u steeds minder van deze medicatie als uw pijnklachten dit toelaten. Meestal worden ze gestopt wanneer u naar huis gaat.

Movicolon

Opiaten kunnen een verstoppende werking hebben in de darmen. Daarom krijgt u 1 keer per dag een zakje Movicolon. Dit is een poeder dat u oplost in water en opdrinkt. Het maakt de ontlasting zachter.

Middelen om het risico op trombose te verkleinen

Trombose is het ontstaan van bloedstolseltjes in de bloedvaten. Dit is gevaarlijk. Als een bloedstolsel een bloedvat afsluit, kan dit leiden tot een trombosebeen, een longembolie, een hart- of een herseninfarct. Na de operatie heeft u een verhoogd risico op trombose. Nadroparine en rivaroxaban zijn medicijnen die worden gegeven om de kans op trombose te verkleinen.

U krijgt na de operatie 1 keer per dag een spuitje met Nadroparine in de buik. Dit krijgt u zo lang u opgenomen bent in het ziekenhuis. Dit medicijn stopt als u met ontslag gaat. In de plaats hiervoor komen tabletten rivaroxaban. U neemt thuis na ontslag 1 keer per dag 1 tablet rivaroxaban. U neemt de tablet in bij het avondeten.

U krijgt in totaal 4 weken medicijnen tegen trombose.

Belangrijk

Belangrijk!

 • Neem contact op met het ziekenhuis als er vocht uit de wond langs de pleister lekt, of als de pleister los laat.
 • Neem contact op met het ziekenhuis als u last heeft van bijwerkingen van de rivaroxaban: bloedingen, huiduitslag of hartkloppingen.

Het afbouwen van de medicijnen tegen de pijn

Na ontslag blijft u thuis doorgaan met paracetamol en naproxen tegen de pijn en met omeprazol als maagbeschermer.

U zult merken dat u steeds minder pijn krijgt. U heeft dan minder pijnmedicatie nodig. Het is belangrijk om de pijnstillers langzaam af te bouwen en niet opeens te stoppen. Omdat u een bepaald niveau van de medicijnen in het bloed heeft opgebouwd, zou u ineens veel pijn terug kunnen krijgen als u plotseling stopt met innemen van deze medicijnen.

Bij het afbouwen kunt u het beste beginnen met de zwaarste pijnstiller: de naproxen. Neem bijvoorbeeld in 1 tablet in plaats van 2 tabletten. Dit doet u dan een aantal dagen. Als dit goed gaat en u heeft geen pijn, kunt u de naproxen helemaal stoppen. U stopt dan ook met de omeprazol.

Daarna begint u met het afbouwen van de paracetamol. Laat eerst de tabletten van 12.00 uur weg. Daarna die van 17.00 uur, daarna die van 22.00 uur en tot slot die van 7.00 uur. Wanneer u weer pijnklachten krijgt, gaat u terug naar de vorige stap.

Bijwerkingen paracetamol

Wees extra voorzichtig met paracetamol:

 • wanneer uw lever of nieren niet goed werken;
 • als u vaker grote hoeveelheden alcohol gebruikt.

U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken.

Soms: Allergische reacties zoals huiduitslag, galbulten en koorts.

Zelden: Bepaalde bloedafwijkingen. Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking voorkomen met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond.

Zeer zelden: Na langdurig gebruik van hoge doseringen kunt u last krijgen van een nierontsteking.

Bijwerkingen naproxen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: misselijkheid, braken, opgezet gevoel in de buik, hoofdpijn, duizeligheid, verstopping, slaperigheid overdag, oorsuizen, overgevoeligheidsreacties (rode plekken op de huid met jeuk), vochtophoping en ademhalingsklachten.

Soms: Diarree, hartkloppingen, troebel zien, slecht horen, zweten en maagpijn kunnen soms voorkomen. Ook kunnen geneesmiddelen zoals naproxen in verband gebracht worden met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Zelden: Hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen.

Neem contact op met uw arts wanneer één of meerdere van deze bijwerkingen hinderlijk aanwezig blijven of wanneer u andere klachten krijgt dan hierboven beschreven. Neem ook contact op met uw arts:

 • als er overgevoeligheidsreacties optreden, zoals huiduitslag en ademhalingsklachten;
 • bij een zwarte verkleuring van de ontlasting. Dit kan duiden op bloedverlies uit de maag en/of darmen;
 • wanneer u zich ernstig vermoeid voelt en daarbij keelpijn heeft. Dit kan duiden op bloedafwijkingen;
 • bij een gele verkleuring van de huid met daarbij buikpijn en malaisegevoel. Dit kan duiden op geelzucht;
 • bij slapeloosheid en ernstige nervositeit.

Bijwerkingen omeprazol

Soms: Hoofdpijn, duizeligheid, buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid, braken en verstopping.

Zeer zelden: Jeuk, huiduitslag, zweten en haaruitval, wazig zien, oorsuizen, gevoelsstoornissen, vocht vasthouden, verwardheid, overgevoeligheid, droge mond en keel, aften, ontsteking van de nieren of lever en bloedafwijkingen.

Bijwerkingen Lyrica

Soms: Slaperigheid, duizeligheid en hoofdpijn.

Zelden: Braken, diarree, winderigheid, verstopping en misselijkheid. Psychische klachten, zoals verwardheid, irritatie, opgewonden stemming, geheugen- en concentratiestoornissen en zeer zelden depressieve gevoelens. Vermoeidheid, bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, trillen, spraakstoornissen. Ontsteking van de keelholte. Droge mond en zeer zelden dorstgevoel. Wazig zien en dubbelzien. Gewichtstoename. Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel in de ledematen. Gewrichtspijn, zwelling van gewrichten en rugpijn.

Zeer zelden: Spierpijn, spierzwakte en spierkramp. Vermindering van eetlust. Warmtegevoel, blozen en overmatig zweten. Spiertrekkingen en onwillekeurige bewegingen. Rusteloosheid, gespannenheid, slapeloosheid, hallucinaties, nachtmerries, paniekaanvallen en apathie. Smaakverlies. Verandering van het gezichtsveld, moeite met kijken en droge ogen. Moeilijk kunnen bereiken van een orgasme of zaadlozing. Overgevoeligheid voor dit middel. Dit is te merken aan huiduitslag met bultjes en jeuk. Zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. U moet dan onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Spoedeisende Hulp gaan. Een verhoogde kans op infecties. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts:

 • onverklaarbare koorts of keelpijn;
 • blaasjes in de mond en keel;
 • infecties als verkoudheid, keelontsteking, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.

Bijwerkingen oxynorm / oxycodon

Regelmatig: Verstopping (obstipatie).

Zelden: Niet opmerken van pijn bij andere verwondingen, koude gevoel, zweten, opvliegers, zwak gevoel en trillen. Psychische klachten, zoals rusteloosheid, gejaagdheid, agressie, verwardheid, nervositeit, angstgevoelens of depressie. Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en abnormale dromen (nachtmerries).

Zeer zelden: Benauwdheid, een bemoeilijkte ademhaling en slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Duizelingen of gevoel te tollen. Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten, spierkrampen. Smaakstoornissen, slikstoornissen, moeite met praten en hik. Wazig zien. Hartkloppingen. Moeilijk kunnen plassen. Droge huid, dorst en het vasthouden van vocht (dikke enkels en handen). Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden. Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie. Overgevoeligheid.

Let op! Overleg met de arts of u dit middel mag gebruiken wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn.

Movicolon

Soms: De eerste dagen kunt u last krijgen van een opgeblazen gevoel in de bovenbuik, misselijkheid en diarree. Na een paar dagen of na het verlagen van de dosering verdwijnt dit meestal. Buikpijn. Dit is een gevolg van de werking van het product en trekt vanzelf weer weg. Als de buikkrampen lang aanhouden, moet u contact opnemen met uw arts. Heeft u al voordat u dit middel wilt gaan gebruiken last van plotseling opkomende hevige buikpijn? Gebruik dit middel dan niet. Deze hevige buikpijn kan het gevolg zijn van een blindedarmontsteking of een acute darmafsluiting. In deze gevallen kan het gebruik van dit middel de situatie juist verergeren.

Zelden: Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. Na langdurig gebruik of gebruik van hoge doseringen kan hevige diarree optreden. Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.

Rivaroxaban

Zelden: Bloedingen. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. U kunt ook merken dat u sneller bloeduitstortingen of blauwe plekken krijgt, ook zonder dat u zich (hard) stoot. Krijgt u ernstige uitwendige bloedingen? Neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Zeer zelden: Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan allergische huidreacties met jeuk of bultjes. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Zeer zelden ontstaat een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel. Waarschuw dan direct uw arts. Tijdelijk haarverlies. Bloedafwijkingen, zoals een tekort aan bloedplaatjes.

 • Bij mannen: pijnlijke en lang aanhoudende erectie. Een erectie die langer dan 3 uur duurt kan de zwellichamen en bloedvaten in de penis beschadigen. Neem contact op met een arts als de erectie langer dan 3 uur duurt.
 • Bij langdurig gebruik, langer dan 3 maanden: botontkalking (osteoporose).

Heeft u nog vragen?

Stel uw vragen gerust aan de verpleegkundige. Heeft u vragen als u weer thuis bent? Dan kunt u deze aan de medewerker van de thuiszorg of aan uw huisarts stellen.