Behandeling

Ixazomib-Lenalidomide en dexamethason bij het multipel myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) voor het multipel myeloom. De behandeling die u is voorgesteld heet Ixazomib-Lenalidomide kuur in combinatie met Dexamethason.

Code KUU-183
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 15:46

Ixazomib-Lenalidomide en dexamethason bij het multipel myeloom